Representative türkçesi Representative nedir

 • Delege.
 • Temsili.
 • Vekil.
 • Temsil eden.
 • Mümessil.
 • Aracı olarak başkası adına mal satmakla görevlendirilen ve çoğunlukla yasal çalışma yeri ve elinde malı bulunmayan kişi.
 • İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır.
 • Sembolik.
 • Kişileştiren.
 • Örnek.
 • Aracı olarak başkasına mal satmakla görevlendirilen kişi veya işletme.
 • Temsilci.
 • Temsilen.
 • Milletvekili.
 • Tipik.
 • Karakteristik.

Representative ile ilgili cümleler

English: Valentina Tereshkova never made a second trip into space. She became an important member of the Communist Party and a representative of the Soviet government.
Turkish: Valentina Tereshkova asla uzaya ikinci bir yolculuk yapmadı . O Komünist Partisinin önemli bir üyesi ve Sovyet hükümetinin bir temsilcisi oldu.

English: You elect your representative by voting.
Turkish: Oy vererek temsilcini seçebilirsin.

English: Our representative argued against the new tax plan.
Turkish: Bizim milletvekili yeni vergi planına karşı çıktı.

English: All the students recognized her as their representative.
Turkish: Bütün öğrenciler onu temsilcileri olarak tanıdılar.

English: Ali was elected class representative.
Turkish: Ali sınıf temsilcisi seçildi.

Representative ingilizcede ne demek, Representative nerede nasıl kullanılır?

Representative consumer : Temsili tüketici. Soyutlama düzeyinde, bir piyasada yer alan tüketicilerin ortak özelliklerini yansıttığı düşünülen tüketici.

 

Representative firm : Soyutlama düzeyinde, bir piyasa ya da kesimde yer alan firmaların ortak özelliklerini yansıttığı düşünülen firma. Temsili firma.

Representative government : Temsili hükümet.

Representative money : Temsili para. Kaydi para. Altın, gümüş veya değerli bir mal karşılığında kağıda basılan, malın gerçek değerini temsil eden ve istenildiği anda karşılığı olan mala çevrilebilen para.

Representative money system : Temsili para sistemi. Temsili paranın kullanıldığı para sistemi.

Diplomatic representative : Diplomatik temsilci.

General representative : Genel temsilcilik. Genel temsilci. Tecimsel bir kuruluşun tüm işlerinde işlem yapmaya yetkili olan kişi. Umumi mümessillik.

Official representative : Resmi temsilci.

Elected representative : Seçilmiş temsilciler. Halk tarafından çıkarlarını temsil etmesi için oy verilerek seçilen kamu görevlileri.

Ad hoc representative : Ad hoc temsilci.

İngilizce Representative Türkçe anlamı, Representative eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Representative ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Typified : Simgesi olmak. Tipikleştirilmiş. Belirgin özelliği olmak. Simgelemek.

Commercial representative : Ticari mümessil. Ticari temsilci.

Assignees : Devralan kimse. Devralanlar.

Contact : Bir ya da birçok elektrik çevrimini bütünlemek için düzenlenmiş özel ulama yeri. Temas kurmak. İle temasa geçmek. İki ayrı kültürel çevreye ilişkin halkbilim ürün ve olaylarının canlı ya da cansız taşıyıcılar yardımıyla karşı karşıya gelmeleri, bk. değini kuramı. Değdirme. Faktör xıı. Bağlantı kurmak. Değini. Temas etmek. İletişime geçmek.

Proponent : Destekçi. Dilekçe sahibi. Öneren kişi. Öneren. Taraftar olan kimse. Yandaş. Teklif eden kimse. Öneren kimse. Savunucu. Taraftar.

Epitomes : Öz. Özet. Somut örnek. Simge. Misal. İdeal.

Exemplars : Model. Nüsha. Simge. Suret. Timsal. Numune. Sembol. Misal. Kopya.

Dampness : Nemlilik. Rutubet. Islaklık. Pusluluk. Nem. Rutubetlilik. Yaşlık.

Typical : Ayırıcı. Normal. Genel kullanımdaki. Özgü. Tipine özgü. Özgün. Kendine özgü. Tam (anlamıyla).

Concessionaires : Bayi. İmtiyaz sahibi. Ayrıcalıklı kimse.

Representative synonyms : roadman, flack catcher, flak catcher, personal representative, spokesman, envoys, parliamentarian, exemplar, typically, data, ensample, barr, resident commissioner, congressman, symbolical, emissary, distinctive, exempla, congressmen, figurative, classic, commissioner, modal, coryphaei, mouth, traveling salesman, treater, theatrical, mp, concessionaire, attorneys, representatives, administrator.

Representative zıt anlamlı kelimeler, Representative kelime anlamı

Atypical : Başka. Tipik olmayan. Atipik. Atipikal. Alışılmamış. Değişik. Düzensiz, değişik, değişken, tipik olmayan, herhangi bir grup içerisinde değerlendirilemeyen.

Nonrepresentative : Sembolik olmayan. Temsil edici olmayan.

Representative ingilizce tanımı, definition of Representative

Representative kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : That which exhibits a likeness or similitude. Fitted to represent. One who, or that which, represents (anything). Exhibiting a similitude.