Reprobation türkçesi Reprobation nedir

Reprobation ingilizcede ne demek, Reprobation nerede nasıl kullanılır?

Reprobating : Hor görmek. Lanetlemek. Beğenmemek. Kınamak. Serseri. Sefil. Namussuz veya ahlaksız kimse. Huzuruna kabul etmemek (allah). Hoşgörmemek. Ayıplamak.

Reprobate : Beğenmemek. Ayıplamak. Lanetlemek. Kötü karakterli. Kınamak. Sefil. Serseri. Huzuruna kabul etmemek (allah). Kötü. Hoşgörmemek.

Reprobated : Hor görmek. Lanetlemek. Serseri. Kınamak. Ayıplamak. Huzuruna kabul etmemek (allah). Namussuz veya ahlaksız kimse. Kötü. Sefil. Beğenmemek.

Reprobates : Lanetlemek. Ayıplamak. Sefil. Namussuz veya ahlaksız kimse. Huzuruna kabul etmemek (allah). Kınamak. Kötü. Hoşgörmemek. Beğenmemek. Hor görmek.

İngilizce Reprobation Türkçe anlamı, Reprobation eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Reprobation ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Antipathy : Sevmezlik. Tiksinme. Hoşlanmama. Karşıtduygu. Nefret. İstikrah. Münaferet. Antipati.

Animadverts : Eleştiri. Eleştirmek. Tenkit etmek. Tenkit. Eleştiri yapmak. Sitem.

Disapproving : Karşısında olmak. Kabul etmemek. Beğenmemek. Kınamak. Onaylamamak. Onamamak. Tasvip etmemek. Reddetmek. Uygun görmemek.

 

Reproofs : Sitem. Yeniden geçirmez hale getirmek. Yeniden dayanıklı yapmak. Paylamak. Azarlamak. Serzeniş. Fırça atmak. Eleştiri. Azar.

Admonishments : Sitem etme. Öğüt verme. Sitem. Uyarma.

Animadverted : Eleştiri. Eleştiri yapmak. Tenkit etmek. Eleştirmek. Tenkit. Sitem.

Reproval : Azar. Azarlama. Sitem. Paylama.

Accusals : İtham. Suçlama.

Animadversion : Çekiştirme. Tenkit. Eleştirme. Sitem. Eleştiri.

Castigations : Cezalandırma. Paylama. Azarlama.

Reprobation synonyms : dislike, animadversions, anathema, disapprobations, reflection, bally, improbation, reproof, causticness, anathemas, curse, disfavors, bleeding, cussword, attainture, cuss, displeasure, reflexions, disfavor, accusal, disliking, damns, reflections, disavowal, chuffing, disapproval, blame, damned, castigation, antipathies, cusswords, disapprobation, disavowals.

Reprobation zıt anlamlı kelimeler, Reprobation kelime anlamı

Acceptance : Teslim alınma. Olurlama. Onaylama. İcabet. Akseptans. Bir poliçenin, adına çekilen kişi tarafından imzalanarak, borcun ödeneceğinin onaylanması. bir bankanın kendi üzerine çekilen poliçeye "kabul edilmiştir" şerhini koyması. Teslim alma. Üstlenme. Bir alan araştırmasında bilgi almak üzere başvurulan kişilerin araştırma amaçlarını benimseyerek araştırıcıyla işbirliği yapmaları durumu. Uygun olma.

Reprobation ingilizce tanımı, definition of Reprobation

Reprobation kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The act of reprobating. The state of being reprobated. Strong disapproval or censure.