Animadversion türkçesi Animadversion nedir

Animadversion ingilizcede ne demek, Animadversion nerede nasıl kullanılır?

Animadversions : Eleştirme. Eleştiri. Kınama. Sitem. Tenkit.

Animadvert : Çekiştirmek. Eleştiri. Kınama. Eleştiri yapmak. Tenkit. Sitem. Tenkit etmek. Eleştirmek.

Animadverted : Kınama. Eleştiri yapmak. Eleştirmek. Tenkit. Eleştiri. Sitem. Tenkit etmek.

Animadverting : Sitem. Tenkit. Eleştiri yapmak. Tenkit etmek. Kınama. Eleştiri. Eleştirmek.

Animadverts : Tenkit. Eleştirmek. Kınama. Sitem. Eleştiri. Tenkit etmek. Eleştiri yapmak.

İngilizce Animadversion Türkçe anlamı, Animadversion eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Animadversion ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Criticism : Eleştirimcilik. Kusur bulma. Bir felsefe görüşünü geliştirirken insan bilgisini eleştiriden geçirmeyi ilk koşul olarak ele alan anlayış. kant'ın ortaya koyduğu ve görgücülüğe karşı us ile düşüncenin, usçuluğa karşı da algı ile deneyin haklarını koruyan bilgi kuramı. ülkücülüğün bir başka biçimi olan ve kendi üzerine içdüşünmeye dayanan felsefe anlayışı. Eğitim, sinema, televizyon, tiyatro alanlarında kullanılır. Eleştirmenlik. Bir oyunun, yapılan sanat, estetik, teknik, dünya görüşü ve toplumbilim, sahneye koyuş, oynanış, dekor, kostüm, rol psikolojisi vb. yönlerinden herhangi biri, birkaçı, ya da tümü yönünden bakarak yapılan değerlendirme. Bir filmin sanat, estetik, uygulayım, düşüngü, toplumbilim yönünden değerlendirilmesiyle uğraşan yazı türü. tv. bir televizyon izlencesinin aynı yönlerden değerlendirilmesiyle uğraşan yazı türü. Kritik. Eleştirellik.

 

Castigation : Cezalandırma. Paylama. Azarlama.

Castigations : Paylama. Azarlama. Cezalandırma.

Remonstrance : Uyarı. Serzeniş. Paylama. Protesto. İtiraz. Yakınma. Şikayet.

Admonishments : Öğüt verme. Sitem etme. Uyarma.

Animadverted : Eleştirmek. Tenkit etmek. Eleştiri yapmak.

Faultfinding : Yerici. Kusur bulma. Kusur bulan. Eleştirici.

Complaints : Ağlayıp sızlanma. Şikayetler. Şikayet. İftira. Dert. Suçlama. Rahatsızlık. Şikayet sebebi. Yakınma.

Commentaries : Yorumlar. Tefsir. Yorum. Açıklama.

Criticisms : Eleştirmenlik. Kritik. Kusur bulma. Olumsuz eleştiri. Eleştirellik.

Animadversion synonyms : remonstrances, excoriation, backbiting, complaint, critism, detraction, disapprobations, censured, animadversions, condemnation, stricture, criticizing, representation, belittlement, criticising, censure, strictures, accusal, detractions, admonishment, interdict, critiques, expostulation, accusals, blame, vellication, critique, belittling, animadverts, animadvert, censorship, excoriations, disapprobation.

 

Animadversion zıt anlamlı kelimeler, Animadversion kelime anlamı

Approbation : Tasvip. Tasdik. Onama. Resmi izin. Uygun bulma. Takdir. Tensip. Onaylama. Onay. Övgü.

Animadversion ingilizce tanımı, definition of Animadversion

Animadversion kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Direct or simple perception. The act or power of perceiving or taking notice.