Söylence nedir, Söylence ne demek

  • Efsane

Yerel Türkçe anlamı:

Laf, söz, dedikodu.

Felsefi anlamı:

Bir toplumda öykü biçiminde canlı olarak yaşayan eski gelenek ve görenekler bağlamı, insanlığın en eski yaşantı ve düşüncelerinde dile gelmiş olan öyküler.

(Yun. mythos = söz, söylenen ve duyulan söz; masal, öykü) :

Tanrılar, kahramanlar, önceki çağların olayları üzerine anlatılanlar, masallar, öyküler.

Ulusların en eski yaşantılarının simgesel olarak dile gelişi (Bachofen).

İmgelem ürünü olarak estetik incelemenin konusu olan öyküler.

Tarih'teki anlamı:

Tarih öncesi Tanrılarının serüvenlerini anlatan öykü.

Bilimsel terim anlamı:

Dinsel nitelikleri olan erkek ve kadınlarla ilgili olaylarla, kutsal varlıklarla ilişkili hayvan, bitki ve nesneleri konu alan masal türü. bk. yerel söylence, tarihsel söylence, nedenli söylence.

Eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları ve olayları konu edinen imgesel öyküler.

İngilizce'de Söylence ne demek? Söylence ingilizcesi nedir?:

mythe, legend, myth

Osmanlıca Söylence ne demek? Söylence Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

efsane

Söylence hakkında bilgiler

[Bakınız: efsane]

Söylence tanımı, anlamı:

Efsane : Gerçeğe dayanmayan, asılsız söz, hikâye vb. Eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen hayalî hikâye, söylence. Olağanüstü bir başarı elde etmiş kimse, kurum vb.

 

Söylencebilim : Söylenceler bilimi: Bir halkın söylencelerini, tanrılar üzerindeki öykülerini bütünlüğü içinde toplama. Söylenceler üzerinde bilimsel araştırma. Bir budunun söylencelerinin tümü. Söylenceleri inceleyen bilim.

Diğer dillerde Söylence anlamı nedir?

İngilizce'de Söylence ne demek? : legend, myth efsane

Almanca'da Söylence : Legende, Mythos, Sage