Salinomisin nedir, Salinomisin ne demek

Salinomisin; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

İyonofor grubu bir antibiyotik.

Salinomisin anlamı, tanımı

Sali : Salı günü. Salih - saliimden: Salih'imden. Salı. Salih

Antibiyotik : Bitkilerde, özellikle küf mantarlarında bulunan veya sentezle elde edilen, birçok mikroba karşı kullanılan, penisilin, streptomisin vb. maddelerin ortak adı.

İyonofor : Özel br iyona karşı zar geçirgenliğini artıran herhangi bir bileşik. Özgün bir iyona karşı hücre zarının geçirgenliğini artıran ilaç ve benzerleri molekül.

Bir an : Çok kısa bir süre.

İyon : Bir veya daha çok elektron kazanmış veya yitirmiş bir atom veya bir atom grubundan oluşmuş elektrik yüklü parçacık, yükün.

Anti : Yunanca karşı anlamında ön ek. Karşı, zıt.

Bir : Sayıların ilki. Tek. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Eş, aynı, bir boyda. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Bir kez. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Beraber. Aynı, benzer. Bu sayı kadar olan. Ancak, yalnız. Sadece.

Diğer dillerde Salinomisin anlamı nedir?

İngilizce'de Salinomisin ne demek ? : salinomycin