Swoons türkçesi Swoons nedir

Swoons ingilizcede ne demek, Swoons nerede nasıl kullanılır?

Swoon : Bayılma. Baygınlık geçirmek. Kendinden geçme. Baygın hal. Bayılmak. Baygınlık.

Swooned : Bayılmak. Baygınlık. Baygın hal. Baygınlık geçirmek. Bayılma. Kendinden geçme.

Swooning : Baygınlık geçirmek. Bayılma. Bayılmak.

Swoop : Üstüne çullanmak. Üzerine çullanmak. Saldırma. Baskın yapmak. Saldırmak (kuş). Ani saldırı. Üzerine çullanma. Üstüne çullanma.

Swoop down : Saldırmak (kuş). Baskın yapmak. Birdenbire inmek (kuş). Üstüne çullanmak.

Swooshing : Vın diye geçmek. Hızla savrulan şeyin çıkardığı ses. Nike logosu. Vınlamak.

Swooped : Saldırmak (kuş). Üstüne çullanmak. Baskın yapmak.

Swoosh : Hızla savrulan şeyin çıkardığı ses. Nike logosu. Vın diye geçmek. Vınlamak.

Swooping : Baskın yapmak. Üzerine çullanma. Üzerine çullanmak. Ani saldırı. Üstüne çullanmak. Üstüne çullanma. Saldırmak (kuş). Saldırma.

Swooshed : Hızla savrulan şeyin çıkardığı ses. Vın diye geçmek. Vınlamak. Nike logosu.

İngilizce Swoons Türkçe anlamı, Swoons eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Swoons ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Adores : Çok sevmek. Bitmek. Tapmak. Çılgınca sevmek. Delicesine sevmek. Tapınmak.

Faintness : Zayıflık. Sönüklük. Halsizlik. Solukluk.

Listings : Liste. Listeleme. Kaydetme. Kayıt. Ambalaj listesi. Maddeleme. Kote etme. Fiyat koyma.

Rain forest : Yağmur ormanı. Tropik bölgelerdeki gür cangıllar. Tropikal orman. Yağmur ormanları. Yılda 254 cm'den fazla yağmur düşen tropik orman.

Presently : Halen. Şimdilik. Kısa süre sonra. Yakında. Az sonra. Hemen. Şu tapta. Birazdan. Şu anda. Şimdi.

Be taken with : Yakalanmak. Kapılmak. Tutulmak. Hoşlanmak. Etkilenmek.

Forest : Ohio eyaletinde yerleşim yeri. Orman. Ormanlaştırmak. Ağaç dikip orman haline getirmek. Ağaçların sık ya da seyrek, ancak kesintisiz bir örtü oluşturduğu alan. Mississippi eyaletinde şehir. Louisiana eyaletinde yerleşim yeri. Ağaçlandırmak. Wisconsin eyaletinde yerleşim yeri.

Fainting : Fenalık.

Fainting fit : Bayılma nöbeti.

Be enamored of : Tutulmak. Gönül vermek. Aşık olmak.

Swoons synonyms : second growth, old growth, undergrowth, frenzy, swooned, be fond of, extacy, collapse, conk, frenzies, ecstasy, fainter, fainters, be a sucker for, ecstasies, bosk, fading, blackout, heelings, underbrush, virgin forest, coma, blacking out, frenzying, conk out, stalling, swoon, stupors, heeling, rainforest, elocation, tree, vegetation.

Swoons zıt anlamlı kelimeler, Swoons kelime anlamı

Fauna : Bir ülke, bölge, özel bir çevre ya da devreye has tüm hayvanlar. Hayvanat. Bir bölgenin özgün kendine has hayvan yaşamı. Hayvan topluluğu. Bir ülkede, yetiştirme işlemlerine bağlı olmadan yaşayan ve çoğalan hayvanların tümü. a. bk. asalakbilimsel direy. Belirli bir coğrafi alanda bulunan hayvan türlerinin tümü. Bölge hayvanlarının tümü. Hayvanların yaşadığı bölge. Doğay. Biyoloji, coğrafya, veterinerlik alanlarında kullanılır.

 

Rise : Kabarmak. Yukarı kalkmak. Doğma eylemi. Doğmak (güneş). Bilgisayar, uzay alanlarında kullanılır. Kalkmak. Yükseltmek. Doğmak. Görünmek. Zam.

Ascend : Pesten tize geçmek (müzik terimi). Çıkmak. Çıkmak (tahta). Yükselmek. Artmak. Tahta çıkmak. Ziyadeleşmek. Tırmanmak. Ağmak. Yukarı çıkmak.