Take the chill of türkçesi Take the chill of nedir

Take the chill of ingilizcede ne demek, Take the chill of nerede nasıl kullanılır?

Take : Kavramak. Tutuş. Tutma. Almak. Etkili olmak. Götürmek. Çevirim eylemi. Alıcının sürekli olarak bir kez çalıştırılmasıyla elde edilen film parçası. çevirim oyunluğunda, alıcının sürekli olarak bir kez çalıştırılmasıyla elde edilecek olan, her biri ayrı bir sayıyla belirtilen bölüm. alıcının bir kez çalıştırılması sırasında alıcı açısı, alıcı görüş noktası, alıcı ile çevrilen görünçlük arasındaki uzaklık, mercek çeşidi, vb. etkenlere göre başka başka özellikler gösteren görüntülerin tümü. (bu son durumda görüntüler gerek çerçeve içinde kapladıkları yer, gerek görüş açısı ve noktası, gerekse çevirim sırasında alıcının devinimiyle değişik özellikler kazanır ki, bunların her biri özel bir terimle belirtilir). tv. televizyon yayınında, sinemadaki çekimin özelliklerine karşılık olan durumlar. Kabul etme (vücut). Alıntı.

The : Belli bir objeyi veya kişiyi veya yeri nitelemek için kullanılır. Belirli durumlarda isimden önce kullanılır. Belirli veya spesifik bir kimse veya şeyi ifade etmek veya tanımlamak için kullanılan betimleyici (gramer). Belgili tanımlık.

 

Chill : Soğutmak (yiyecek veya içecek). Üşüme. Ürperti. (neşesini) kaçırmak. Soğuk. Soğumak. Sertleşmek. Soğutmak. Ürpertmek. Korkutmak.

Of : İle ilgili. -nın. -dan. -den. Hakkında. Den. -li. -in. Nin. -den övünerek bahsetmek.

Take the chill off : Hafifçe ısıtmak. Ilıklaştırmak. Soğukluğunu gidermek.

Take the air : Tenek almak. Dışarıya çıkıp dolaşmak. Hava almak için yürüyüşe çıkmak. Hava almak. Dışarıya çıkmak.

Take the bad with the good : Gülü sevip dikenine katlanmak. İyi ve kötüyü bir arada kabul etmek.

Take the bait : Oltaya takılmak. Zokaya gelmek. Zokayı yutturmak. Oltaya gelmek. Yemi yutmak. Tuzağa düşmek. Zokayı yutmak.

Take the action : El koymak. Harekete geçmek.