Taraftarlık nedir, Taraftarlık ne demek

  • Yandaşlık

"Taraftarlık" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Hazır bulunanların hepsi tatlı dil, güler yüz taraftarlığında ittifak etmiş gibiydiler." - Ö. Seyfettin

Taraftarlık kısaca anlamı, tanımı:

Taraftarlık etmek : Bir tarafı tutmak, bir yanı desteklemek. sporcunun veya sporcuların temsil ettikleri renklere, kulübe veya bayrağa bağlı olmak.

Taraftar : Yandaş. Sporcunun veya sporcuların temsil ettikleri renklere, kulübe veya bayrağa bağlı kimse.

Taraf : Yön, yan, doğrultu. Bir şeyin belli bölümü, kısmı. Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri. İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri. Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi. Yöre, yer.

Yandaşlık : Yandaş olma durumu, yanlılık, taraflılık, taraftarlık.

Diğer dillerde Taraftarlık anlamı nedir?

İngilizce'de Taraftarlık ne demek? : n. favour [Brit.], favor