Tatlı dil nedir, Tatlı dil ne demek

Tatlı dil; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz olarak kullanılır.

  • Gönül alıcı söz, tatlı söz

"Tatlı dil" ile ilgili cümle

  • "Duvardaki saatleri yaylar işletiyorsa ev hayatındaki eşref saatlerini de tatlı dil işletir." - Ş. Rado

Tatlı dil anlamı, kısaca tanımı:

Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır : "gönül alıcı, okşayıcı sözlerle karşımızdakinin inadı yenilebilir" anlamında kullanılan bir söz.

Tatlı dilli : Güzel, kandırıcı, gönül alıcı konuşan, tatlı sözlü.

İnsanın eti yenmez derisi giyilmez tatlı dilinden başka nesi var : "insan kendisini ancak tatlı diliyle sevdirebilir" anlamında kullanılan bir söz.

Gönül : Sevgi, istek, düşünüş, anma, hatır vb. kalpte oluşan duyguların kaynağı. İstek, arzu.

Alıcı : Azrail. Almaç. Kamera. Satın almak isteyen kimse, müşteri. Kendisine bir şey gönderilen kimse.

Söz : Müzik parçalarının yazılı metni, güfte. Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, lakırtı, kelam, laf, kavil. Kesinlik kazanmayan haber, söylenti. Bir veya birkaç heceden oluşan ve anlamı olan ses birliği, kelime, sözcük. Bir işi yapacağını kesin olarak vadetme. Bir konuyu yazılı veya sözlü olarak açıklamaya yarayan kelime dizisi.

Tatlı : Acı olmayan, acı karşıtı. İnsanı çeken, göze, kulağa hoş gelen, rahatlatan, dinlendiren, sevindiren. Şeker tadında olan. Sevimli, hoş. Şekerle veya şekerli şeylerle yapılmış olan yiyecek. Hoşa gidecek bir biçimde, tatlılıkla.

 

Tatlı dillilik : Tatlı dilli olma durumu, tatlı sözlülük.

Tatlı dil ile ilgili Cümleler

  • Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
  • Bay Smith tatlı dilli bir insandır.

Diğer dillerde Tatlı dil anlamı nedir?

İngilizce'de Tatlı dil ne demek? : n. a smooth tongue, mellifluence

Almanca'da Tatlı dil : freundliche Worte