Teessür nedir, Teessür ne demek

Teessür; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Üzüntü
  • Duygulanım.

"Teessür" ile ilgili cümleler

  • "Bunun üzerine Naim Efendi ikide bir teessürden boğulan bir sesle söylemeye başladı." - Y. K. Karaosmanoğlu

Teessür kısaca anlamı, tanımı:

Teessür etmek : Üzülmek, acımak.

Teessür göstermek : Üzüntüsünü açığa vurmak.

Teessürat : Acılar, üzüntüler, sıkıntılar.

Üzüntü : Olması istenilmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği, teessür.

Duygulanım : Bir ruh durumunun dış sebeplerle değişmesi. İstenç ve anlıktan ayrı görülen, duygusal tepkiler gösterme durumu. Duyarlığın harekete geçişi. Tutkudan daha düzenli ancak daha güçsüz olan seçkin bir eğilim. Etkilenme, duygulanma.

Diğer dillerde Teessür anlamı nedir?

İngilizce'de Teessür ne demek? : sorrow, grief; emotion

Almanca'da Teessür : n. Bitternis: Bitternisse

Rusça'da Teessür : n. печаль (F)