Unmanful türkçesi Unmanful nedir

Unmanful ingilizcede ne demek, Unmanful nerede nasıl kullanılır?

Unman : Kısırlaştırmak (erkek). İnsanlıktan çıkarmak. Sinirini bozmak. Hadım etmek. Yumuşatmak. Adamsız bırakmak. Erkeklikten çıkarmak. Cesaretini kırmak. Kadın gibi ağlatmak.

Unmanageable : Ele avuca sığmaz. Kontrol edilemez. İdaresi güç. İdare edilemez. Yaramaz. Yönetimi güç. Zaptolunamaz. Zapt edilemez. Harın. Yönetilemez.

Unmanageableness : İnatçılık. Dik başlılık. Laf dinlemezlik. İdaresi güç olma. Yönetilemezlik. Söz dinlemezlik. İtaatsizlik. Kontrol edilemezlik.

Unmanageably : Başa çıkılamaz bir şekilde. Zaptedilemez biçimde. Yönetilemez bir şekilde. Ele avuca sığmayarak. Kontrolsüz bir şekilde.

Unmanliness : Kadınsı oluş. Erkeklikten yoksunluk. Mertlikten yoksunluk. Zayıflık. Femininlik. Erkeğe yakışmaz hal.

Unmans : Cesaretini kırmak. Adamsız bırakmak. Sinirini bozmak. İnsanlıktan çıkarmak. Kısırlaştırmak (erkek). Hadım etmek. Yumuşatmak. Kadın gibi ağlatmak.

Unmannerliness : Saygısızlık. Görgüsüzlük. Terbiyesizlik.

Unmanning : Kadın gibi ağlatmak. Sinirini bozmak. Cesaretini kırmak. Yumuşatmak. İnsanlıktan çıkarmak. Kısırlaştırmak (erkek). Adamsız bırakmak. Hadım etmek.

Unmannerly behavior : Kaba davranış.

 

Unmannerly : Nezaketsiz. Rabıtasız. Görgüsüz. Terbiyesiz. Saygısız. Ayıp. Yabani. Kaba.

İngilizce Unmanful Türkçe anlamı, Unmanful eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Unmanful ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Unmasculine : Erkeksi olmayan. Yumuşak. Feminin.

Epicenes : Her iki cinse ait. Efemine. Cinsiyetsiz. Ortak cinsli. Eril ve dişil hali aynı olan kelime. Her iki cinsin özelliğini taşıyan.

Emasculate : Bazı kısımları çıkararak veya sansür ederek bir yazıyı kuşa benzetmek. Kuşa çevirmek. Hadım edilmiş. Enemek. Hadım etmek. Burmak. Fakirleştirmek (dil). Hafifletmek. İğdiş etmek. İğdiş edilmiş.

Feminine : Kadına mahsus. Kadınla ilgili. Kadın gibi. Kadınımsı. Kadına özgü. Dişil kelime. Dişi erkek. Dişil. Kadınca.

Unmanly : Kadınca. Erkekliğe sığmayan. Erkeğe yakışmaz. Zayıf. Korkak.

Ladylike : Hanım. Hanım hanım. Hanıma yakışır. Hanımlara layık. Hanımefendice. Zarif. Nazik. Hanımca. Hanım gibi.

Epicene : Eril ve dişil hali aynı olan kelime. Üniseks. Her iki cinse ait. Eril ve dişil hali aynı olan (kelime). Her iki cinsin özelliğini taşıyan. Ortak cinsli. Efemine. Cinsiyetsiz.

Womanly : Kadına yakışır bir şekilde. Kadınca. Kadın gibi. Kadına yakışır. Kadına yakışır şekilde.

 

Cissy : Korkak. Muhallebi çocuğu. Hanım avladı. Çekingen kimse. Hanım evladı. Bkz.sissy. Çıtkırıldım kimse.

Feminines : Kadınca. Dişi erkek. Dişil. Kadınımsı. Kadına mahsus. Dişil kelime. Kadınla ilgili. Kadın gibi. Kadına özgü.

Unmanful synonyms : unmanlike, womanish, sissy, effeminate, sissified, sissyish, womanlike, camp, lydian.

Unmanful zıt anlamlı kelimeler, Unmanful kelime anlamı

Manly : Yiğit. Erkekçe. Mertlik. Erkek gibi. Erkeğe yakışan. Erkek. Erkeksi. Mert. Erkeğe yakışır şekilde. Adamsı.