Water area türkçesi Water area nedir

  • Su alanı.

Water area ingilizcede ne demek, Water area nerede nasıl kullanılır?

Water : Yaşarmak. Suluboya. Ağız sulanmak. Su vermek. Sulanmak. Kimyasal formulü h2o olan, 4o c’de maksimum yoğunluğa ulaşan, sıvı, gaz veya buz olarak dünya yüzeyinin % 70,8’ini kaplayan bileşik. Göz sulanmak. Sulandırmak. Islatmak.

Area : Boşluk. Yersel alan. Harekat bölgesi. Bir araştırma evrenini sınırlayan uzamsal ya da yersel kesim. İata'nın üç coğrafi bölgesinden biri. Alan, yer, saha. Yüzölçümü. Civar. Bilgisayar, bilişim, coğrafya, fizik, veterinerlik alanlarında kullanılır. Bir cismin, uzunluk birimi üstikisi ila ölçülen yüzeyi.

Water activity : Serbest su. Su etkinliği. Su aktivitesi. Bir gıda maddesinin su buharı basıncının, aynı sıcaklıktaki damıtık suyun buhar basıncına oranı, aw.

Water agreement : Su sözleşmesi. Su kaynaklarıyla ilgili olarak yapılan anlaşma. Su anlaşması.

Water ampoule : Su sıkılama torbacığı.

Water and sewage department : Şehirlerde kanalizasyon sistemi ve evlere su bağlanması işlerinden sorumlu birim. Su ve kanalizasyonu departmanı.