Water activity türkçesi Water activity nedir

  • Su etkinliği.
  • Bir gıda maddesinin su buharı basıncının, aynı sıcaklıktaki damıtık suyun buhar basıncına oranı, aw.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Serbest su.
  • Su aktivitesi.

Water activity ingilizcede ne demek, Water activity nerede nasıl kullanılır?

Water : Kedi köpek vb'ne su vermek. Sulanmak. Sulandırmak. Suluboya. Islatmak. H2o; yer yüzeyinin en büyük bölümünü oluşturan, kimyaca çok kalımlı, renksiz, kokusuz, tatsız sıvı. Göz sulanmak. Harelemek. Su vermek.

Activity : Yapılan işler. Etki. Eylem. Gaz karışımında ya da sıvı çözeltide bulunan bir özdeğin etkin derişimi. bir ışınetkin özdekte birim zamandaki parçalanma sayısı. İşlem. Bir ışımetkin çekirdeğin içinde oluşan çekirdeksel bozunumların birim zamana düşen sayısı, bk. ışımetkinlik. Bir bilgi işlem dizgesinde ana kütük tutanaklarının, öngörülen belirli bir dönem içinde, gördükleri işlem sayısıyla gösterilir nitelikleri. İş. Meşguliyet. Hareket halinde olma.

Water agreement : Su anlaşması. Su kaynaklarıyla ilgili olarak yapılan anlaşma. Su sözleşmesi.

Water ampoule : Su sıkılama torbacığı.

Water and sewage department : Şehirlerde kanalizasyon sistemi ve evlere su bağlanması işlerinden sorumlu birim. Su ve kanalizasyonu departmanı.

 

Water area : Su alanı.

İngilizce Water activity Türkçe anlamı, Water activity eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Water activity ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A band : Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant. A bandı.

Abamectin : Abamektin. Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç.

Abdominal pain : Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı. Abdominal ağrı. Karın ağrısı.

A c syndrom : A-c sendromu. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

A c deformity : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c kusuru.

Abdominal ovariectomy : Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma. Abdominal ovaryektomi.

Abdominal palpation : Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon. Karın bölgesinin elle muayenesi. Abdominal palpasyon.

 

Free water : Plazmanın izotonik kalması için plazmadan idrara verilmesi gereken su miktarı. gıda maddesinde fiziksel veya kimyasal olarak bağlı olmayan su olup suyun buhar basıncının, aynı sıcaklıktaki saf suyun buhar basıncına bölünmesiyle elde edilen değeri, aw değeri, su etkinliği. Yağ su karışımından kolayca ayrılabilen su.

A dna : Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi. A dna.

A amplitude mod : A-mod görüntü. Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır.

Water activity synonyms : aw, a clay, a crochordon, abaxial, abattoir, abdominal fat necrosis, abdomen, abdominal distention.