Züppe nedir, Züppe ne demek

Züppe; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Giyinişte, söz söyleyişte, dilde, düşünüşte toplumun gülünç ve aykırı saydığı yapmacıklıklara ve aşırılıklara kaçan.
 • Seçkin görünmek için, bazı çevrelerdeki düşünceleri benimseyen, hayranlık duyan ve onlar gibi davranmaya özenen, snop

"Züppe" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Tuhaf, züppe bir muhit içine düştüm, diyordu." - S. F. Abasıyanık
 • "Onlara göre ben sözde züppenin, cakacının biriyim." - N. Hikmet

Züppe anlamı, kısaca tanımı:

Züppece : Züppeye yakışır bir biçimde.

Züppeleşme : Züppeleşmek durumu.

Züppeleşmek : Giyiniş, söz söyleyiş, düşünüş, dil vb.nde, toplumun gülünç ve aykırı saydığı yapmacıklıklara ve aşırılıklara kaçmak, züppe olmak.

Züppeleştirme : Züppeleştirmek işi.

Züppelik : Züppeye yakışır davranış, snopluk, snobizm.

Züppelik etmek : Züppece davranmak.

Giyiniş : Giyinme işi.

Söyleyiş : Bir kelimenin ses, hece, ton ve vurgu bakımından söylenme biçimi, söyleniş, sesletim, telaffuz. Söyleme işi.

Düşünüş : İnsanın, özellikle davranışlarına yön veren ahlak tutumu ve düşünme biçimi. Düşünme işi, tefekkür.

Toplum : Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet. Topluluk.

 

Gülünç : Güldürücü, tuhaf, komik.

Aykırı : Alışılmışa, doğru olarak kabul edilmişe uygun olmayan, karşıt, ters, mugayir, muhalif. Gidilen yol üzerinde olmayıp gidiş yönüne ters düşen. Toplumda görüş ve yaşayış biçimiyle uçlarda bulunan (kimse), marjinal. Bütün noktaları aynı düzlemde bulunmayan. Çapraz, ters.

Yapmacıklı : İçtenliği olmayan, içten olmayan.

Züppe etkisi : Tüketicilerin bir mala yönelik istem miktarının o malı kullanan tüketici sayısı arttıkça azalması. krş. Veblen etkisi

Züppeleştirmek : Züppe durumuna getirmek.

Züppen : Biçimsiz.

Züppe ile ilgili Cümleler

 • İnsanlar seni hiç züppe tavırlı olmakla suçlar mı?
 • Jale şımarık, züppe bir kız oldu ve sayende beni dinlemeyen birisi oldu.
 • Jale züppe bir kadın, ona züppe bir koca yakışır.
 • Ali bir züppe.
 • Ali sadece züppe davranıyor.
 • Böyle bir züppesin.
 • Ali biraz züppe.

Diğer dillerde Züppe anlamı nedir?

İngilizce'de Züppe ne demek? : [zuppa (f) ] n. soup, broth, liquid food made by simmering various ingredients, with vegetables and spices

adj. soaked, drenched, saturated

adj. dandified, high hat, la di da, la di dah, swell

Fransızca'da Züppe : snob, coquet/te

Almanca'da Züppe : n. Affe, Fatzke, Feger, Fratz, Gent, Lackaffe, Snob, Stutzer, Zieraffe

adj. geckenhaft, versnobt

Rusça'da Züppe : n. франт (M), модник (M), пижон (M), щеголь (M), сноб (M), денди (M)