Söyleyiş nedir, Söyleyiş ne demek

  • Söyleme işi
  • Bir kelimenin ses, hece, ton ve vurgu bakımından söylenme biçimi, söyleniş, sesletim, telaffuz.

"Söyleyiş" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Salonunda toplanmıştık geçen gece beş on kişi / Vardı onun kendine has bir hikâye söyleyişi" - E. B. Koryürek

Gösteri Sanat terimi olarak anlamı:

Ünlülerin çıkarılmasında konuşma organlarının hareketi.

Edebi terim anlamı:

Söylev verirken, şiir okurken, sahnede rol yaparken seslerin, kelimelerin, ses perdelerinin, durakların hakkını verme bakımından söyleme tarzı.

Bilimsel terim anlamı:

Söylev verirken, koşuk okurken, sahnede rol yaparken seslerin, sözcüklerin, ses perdelerinin, durakların hakkını vererek söyleme sanatı.

İngilizce'de Söyleyiş ne demek? Söyleyiş ingilizcesi nedir?:

pronounciation

Fransızca'da Söyleyiş ne demek?:

langage, prononciation, diction

Söyleyiş hakkında bilgiler

Telaffuz, söyleyiş ya da boğumlanma; bir dildeki sözcüklerin söyleniş biçimi. Telaffuz, Arapça kökenli bir sözcüktür.

Dilbilimde, ilgili sözcük ya da cümlenin kullanıldığı dilin okuma özellikleri ve sese dönüşmesinin ifadesi olan telaffuz, kendi içinde yöresel farklılıklar gösterebilir. Her dilin söyleyiş özellikleri farklıdır. Türkçe yazıldığı gibi okunan bir dil olmasına karşın, yerel söyleniş ayrımları ile bunun geçerli olmadığı durum görülür. Ayrıca Türkçeye yabancı dillerden geçen sözcükler için de telaffuzdaki vurgu kuralları söz konusu olmayabilir.

 

Söyleyiş ile ilgili Cümleler

  • Şarkı söyleyişinizi seviyorum.
  • Adımı söyleyişini seviyorum.
  • Şarkı söyleyişini seviyorum.
  • Biri seni sevdiğinde, adını söyleyişi bile bir başkadır. Adının onun ağzında güvende olduğunu bilirsin.
  • Bu, Tom'un ilk yalan söyleyişi değil.
  • Ben onun öyle söyleyişini hatırlıyorum.
  • Her sabah onun şarkı söyleyişini duyabilirsin.

Söyleyiş anlamı, tanımı:

Vurgu : Konuşma, okuma sırasında bir hece veya kelime üzerine diğerlerinden daha farklı olarak yapılmış olan baskı, aksan.

Biçim : Herhangi bir şeyin benzeri. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Tarz. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Biçme işi. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.

Söyleniş : Söylenme işi. Söyleyiş, telaffuz.

Telaffuz : Boğumlanma. Söyleyiş.

Söyleme : Söylemek işi.

Kelime : Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük.

Hece : Bir solukta çıkarılan ses veya ses birliği, seslem. Hece ölçüsü.

Bakım : Bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için verilen emek. Birinin beslenme, giyinme vb. gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi. Bakma işi.

Söylenme : Söylenmek işi.

Sözcük : Kelime.

 

Arapça : Sami dilleri ailesine giren ve Arap ülkelerinde kullanılan dil, Arabi. Bu dille yazılmış olan.

Söyleyiş ses bilgisi : Bir dildeki kelimeleri ses yapıları, boğumlama noktaları ve boğumlanma özellikleri açısından inceleyen dil bilgisi dalı.

Söyleyiş ses bilimi : Dildeki sesleri bir bütün olarak ele alan, insan dilinin seslerinin nasıl oluştuğunu, niteliklerini, dolayısıyla dilin ve bildirişmenin ses yönünü inceleyen dil bilimi dalı. bk. ses bilimi.

Diğer dillerde Söyleyiş anlamı nedir?

İngilizce'de Söyleyiş ne demek? : n. utterance

Fransızca'da Söyleyiş : prononciation [la], accent [le], élocution [la], locution [la]

Almanca'da Söyleyiş : n. Aussprache

Rusça'da Söyleyiş : n. разговор (M), акцент (M), выговор (M)