Wordage türkçesi Wordage nedir

Wordage ingilizcede ne demek, Wordage nerede nasıl kullanılır?

Wordages : Sözcük topluluğu. Laf kalabalığı.

Word accent : Vurgu. Kelime vurgusu.

Word add ins : Word eklentileri.

Word assistant : Word yardımcısı.

Word association : Sözcük çağrışımı. Sözcük çağışımı. Bireylere ölçünlü sözcükler sunup onlardan her sözcüğün çağrıştırdığı ilk düşünceleri dile getirmelerini isteyerek tutumları ölçen yordam. bkz.çıkarımcı yordam.

Word deaf : Duyduğu halde algılamayan.

Word blind : Gördüğü halde okuyamayan. Aleksili.

Word book : Sözlük. Kelime kitabı.

Word coining : Kelime basımı. Kelime uydurma. Yeni kelime yaratma. Kelime icadı.

Word class : Sözcük kümesi. Sözcük türü. Kelime sınıfı.

İngilizce Wordage Türkçe anlamı, Wordage eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Wordage ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Posy : Çiçek. Buket. Kısa şiir. Çiçek demeti. Vecize. Küçük çiçek demeti.

Redundancies : İşten çıkarmalar. Gereğinden fazla olma. İhtiyaç fazlası oluş. Yazıdaki tekrar oranı. Gereksiz çokluk.

Pronunciations : Söylem. Sesletim. Telaffuz. Okunuş.

 

Pronunciation : Dil seslerinin çıkarılışları sırasında ses organlarının yaptığı hareketlerin bütünü; kelimelerin, seslerin boğumlanma hareketlerine bağlı söylenişi. Okunuş. Söylem. Telaffuz. Sesletim.

Bouquet : Şarap koku. Deste. Çiçek demeti. Bir şaraba özgü koku. İltifat. Buket. Çiçek buketi. Övgü. Demet. Şarap kokusu.

Diction : İfade. Söyleyim. Söyleyiş şekli. Telaffuz. Güzel konuşma. Diksiyon. Söz söylerken düşünceleri ve duyguları doğru, uygun bir biçimde anlatma sanatı. sesin uyumunu, söyleyişi, hareketi, mimiği ve alınması gereken tavırları yerinde ve güzel kullanarak sağlama sanatı. Sözcük seçimi. Sözcükleri kullanma şekli.

Distance : Uzağa koymak. Mesafe. Geride bırakmak. Geçmek. Perspektif. Uzakta tutmak. Ara. Süre. İki kılıçoyuncusu arasında bulunması gereken en elverişli açıklık. Uzaklık.

Words : Ağız kavgası. Güfte. Hukuki terimler ve ibareler. Kavil. Sözcükler. Laf. Sözcük. Sözcük sayısı. Sözler.

Exuberance : Canlılık ve neşelilik. Çoşkunluk. Coşkunluk. Gürlük (bitkilerde). Taşkınlık. Bolluk. Coşku.

Periphrase : Dolambaçlı yoldan konuşma. Boş laf etme. Dolaylı bir şekilde meramını anlatma. Dolambaçlı yol. Gereksiz kelimeler kullanma. Dolaylama.

 

Wordage synonyms : circumambage, circumbendibus, way of speaking, dictions, logorrhea, wordages, flower arrangement, circumlocutions, expressing, nosegay, wordiness, redundance, floral arrangement, redundances, periphrasis, pronounciation, prolixity, pleonasm, exuberancy, circumlocution, phraseology, saying, prolixness, periphrases.

Wordage zıt anlamlı kelimeler, Wordage kelime anlamı

Compound : Çeşitli öğelerin belirli oranlarda birleşmesiyle oluşmuş (özdek). Birkaç elementden yapılmış madde. Bilgisayar, biyoloji, fizik, kimya alanlarında kullanılır. Birleşik. Bir bileşimi oluşturan öğelerden her biri ya da bileştirme sürecinin ürünü. Kimyasal tepkimeler sonucu iki ya da daha çok öğeden oluşan ve bunlardan bağımsız fiziksel, kimyasal nitelikler gösteren özdek. Belirli öğeciksel yapıda, hep eş türde özdeciklerden oluşan kimyasal özdek. Bileşik.