Phraseology türkçesi Phraseology nedir

 • Söyleniş biçimi.
 • Bir gözlem aracını oluşturacak sorunların dile getiriliş kurallarını gösteren bilgiler dizgesi.
 • Sözcük seçme yöntemi.
 • Sözcük seçimi.
 • Söyleniş.
 • Söyleyiş.
 • Anlatım.
 • Anlatım biçimi.
 • Deyimbilim.
 • İfade tarzı.
 • Deyişbilim.
 • Şive.

Phraseology ingilizcede ne demek, Phraseology nerede nasıl kullanılır?

Phraseological : Sözcük seçimi ile ilgili. Söyleniş tarzıyla ilgili.

Phraseogram : Bir cümleyi temsil eden simge.

İngilizce Phraseology Türkçe anlamı, Phraseology eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Phraseology ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Localism : Yöresel dilce. Yöresel deyim. Yerli mala rağbet. Yöreye bağlılık. Yerelcilik. Dar fikirlilik. Mahalli şive.

Verbalism : Gereksiz ve anlamsız sözcükleri kullanma alışkanlığı. sözcüklere düşüncelerden daha çok önem verme eğilimi. Söz. Lafazanlık. Sözlere fazla dikkat etme. Boşsözcülük. Laf kalabalığı.

Expression : Sıkma. İbare. Deyim. Bir anlam taşıyan sözlü ya da yazılı bildirim. Söz. Deyiş. Tabir. Ekspresyon. Eda.

Verbalisation : Söze dökme. Konuşmaya dökme. Sözleştirme. Eylemleştirme. Sözle ifade etme. Sözelleştirme. Kelimelerle anlatma eylemi (verbalization olarak da yazılır). Sözlü ifade etme. Sözelleşme. Kelimelerle ifade etme.

 

Brogue : Kaba ve sağlam ayakkabı. Kalın ve sağlam bir ayakkabı. ä°rlanda aksanı. Kalın ve dayanıklı ayakkabı. İrlanda aksanı. Kaba ayakkabı. Bir çeşit erkek ayakkabısı. Aksanlı konuşma.

Speeches : Nutuk. Konuşma. Konuşma yeteneği. Anlatma. Söz söyleme. Konuşma şekli. Savunma. Dil. Söylev. Demeç.

Accent : Önem. Üzerinde durmak. Ağız. Vurgulu okumak. Aksan işareti. Aksan vermek. Vurgu. Aksan. Vurgulamak.

Expressionism : Dışa vurumculuk. Ekspresyonizm. Ekspresiyonizm. Anlatımcılık. Expresyonizm. Dışavurumculuk. Ekpresyonizm.

Idiom : Deyiş. Dil (bir gruba özgü). Ağız. Deyim. Lehçe. İdyom. Karakteristik stil. Tabir.

Manner of telling : Halen. Anlatış.

Phraseology synonyms : choice of words, stylistics, speech, saying, phrasing, pronounciation, narrations, verbalization, pronunciation, idioms, wording, accents, mot juste, locutions, verbiage, vernacular, wordings, dictions, expositions, narration, telling, local language, wordage, expressing, intonations, exposition, localisms, way of speaking, diction, statement, expressions, the vernacular, expressional.

Phraseology ingilizce tanımı, definition of Phraseology

Phraseology kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Peculiarity of diction. Manner of expression. Style.