Çarşılı nedir, Çarşılı ne demek

  • Çarşı esnafı.
  • Çarşısı olan

"Çarşılı" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Çarşılı hep onun yazıhanesine toplanır, birbirinin ağzından laf kapmaya çalışırlardı." - Ö. Seyfettin

Çarşılı anlamı, tanımı:

Çarşı : Dükkânların bulunduğu alışveriş yeri.

Esnaf : Kötü yola sapmış olan kadın. Küçük sermaye ve zanaat sahibi. Başlıca düşüncesi, mesleğinin bütün inceliklerinden yararlanıp bunları karşısındakinin zararına kullanarak ve meslekte kötü örnek oluşturarak çok para kazanmak olan kimse.