Çoğalmak nedir, Çoğalmak ne demek

  • Azken çok olmak, çok duruma gelmek, artmak, fazlalaşmak, ziyadeleşmek

"Çoğalmak" ile ilgili cümle

  • "Ansızın aşağıda ayak sesleri, uğultular çoğaldı." - Y. Z. Ortaç

Çoğalmak anlamı, tanımı:

Çoğalma : Çoğalmak işi, fazlalaşma, ziyadeleşme.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır.

Gelme : Yetişme. Gelmek işi. Gelmiş olan. Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi.

Artmak : Büyük heybe. Çoğalmak. Değeri yükselmek, fazlalaşmak. Harcandıktan sonra bir miktar geri kalmak.

Fazlalaşmak : Çoğalmak.

Ziyadeleşmek : Çoğalmak.

Diğer dillerde Çoğalmak anlamı nedir?

İngilizce'de Çoğalmak ne demek? : v. increase, multiply, accrue, breed, reproduce, augment, gain, go off, heighten, mount up, proliferate, pullulate

Fransızca'da Çoğalmak : s'accroître, augmenter, croître, frayer, se multiplier, peupler, proliférer, se reproduire

Almanca'da Çoğalmak : v. zunehmen, mehren: sich mehren, fortpflanzen: sich fortpflanzen, verdichten, kumulieren, auflaufen

Rusça'da Çoğalmak : v. увеличиваться, возрастать, прибывать, размножаться, возрасти, прибыть