Invariably türkçesi Invariably nedir

Invariably ile ilgili cümleler

English: Jale invariably brought more food than she could eat.
Turkish: Jale daima yiyebileceğinden daha fazla yemek getirdi.

English: Not thinking before he speaks, he invariably proceeds to stick his foot in his mouth.
Turkish: Düşünmeden konuşunca hep pişman olmalıdır.

English: Ali was invariably wrong.
Turkish: Ali hep kusurluydu.

Invariably ingilizcede ne demek, Invariably nerede nasıl kullanılır?

Invariable : Daimi. Değiştirilemez. Değişmeyen. Sabit terim. Devamlı. Her zaman aynı olan. Değişmez. Sürekli. Mütemadiyen. İstisnasız.

Invariability : Sabitlik. Değişmezlik. Süreklilik.

Invariance : Belirli dönüşüm işlemleri altında değişmeden korunan bir büyüklüğün ya da bir sayı dizgesinin dunumu. Değişmezlik. Değişimsizlik.

Invariance of maximum likelihood : Ençok olabilirlik değişmezliği.

Invariant : Sabit nicelik. Değişmez değer. Bağıl devinim içinde bulunan yerlem çatkılarının birinden ötekine dönüştürüldüğünde, değeri hıza bağlı olarak değişmeyen (nicelik), örneğin iş, erke. Düzgen. Sabit. Hiçbir zaman değişmeyen. Değişmeyen. Değişimsiz. Değişmez.

 

Linear time invariant : Doğrusal zamanda değişmez.

Cross sectional time invariant variable : Zamanla değişmeyen yatay kesitsel değişken.

Invariant point : Değişmez nokta.

Locally best unbiased invariant test : Lbuı sınaması. Yerel en iyi yansız değişmez sınama.

Locally best invariant test : Lbı sınaması. Yerel en iyi değişmez sınama.

İngilizce Invariably Türkçe anlamı, Invariably eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Invariably ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Unvaryingly : Her zaman aynı kalan bir şekilde. Değişim göstermeden. Değişiklik göstermeden. Tekdüze bir biçimde.

Iac : Her halukarda. Her ne koşulda (internet kısaltması).

Omni : Bütün. Her.

Abiding : Muhkem. Kalıcı. Sürekli. Daimi. Değişmez. Bitmez tükenmez. Ebedi. Sonsuz. Baki.

Unchangingly : Değişmeyen bir şekilde. Sabit ve durağan bir tarzda.

Static : Sabit. Statik elektrik. Dengeli. Ünalgı paraziti. Değişmez. Radyo paraziti. Statik. Dural. Bilgisayar, kimya, sinema, televizyon alanlarında kullanılır.

Without changing : Değişikliğe uğramadan. Aynı kalarak.

Now and again : Arada sırada. Sık sık. Bazen. Ara sıra. Zaman zaman.

Any time : Her defasında. Herhangi bir zaman. Zaman. Her olduğunda. Ne zaman istersen.

Coherently : Tutarlı olarak. Birbirini izleyerek.

Invariably synonyms : constantly, continued, immutably, located, durable, stationary, no matter what, continuously, chronics, all along, in all cases, similarly, on and on, unchanging, same, continuing, forever, unvarying, the same, assiduous, alike, by the same token, uniform, anytime, continuous, in any event, ever after, changelessly, at any time, always, away, abidingly, for good.