Accounting software türkçesi Accounting software nedir

  • Muhasebe yazılımı.

Accounting software ingilizcede ne demek, Accounting software nerede nasıl kullanılır?

Accounting : Muhasebe. Muhasebesel. İşletmelerin iktisadi etkinlikleri sonucu ortaya çıkan, varlıkları ve yükümlülükleri üzerinde değişme yaratan mali nitelikli işlemlere ilişkin bilgileri kaydetme, sınıflandırma, özetleme, çözümleme ve yorumlama ilke ve yöntemleri. Hesap vererek. İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Mahsup. Hesap tutma. Sayışmanlık el betiği. Sayma. Hesap verme.

Software : Yazılım. Yazılım programları. Yazılım programı. Program. İletişim araçlarıyla oluşturulan bilgilerin, izlencelerin tümü. bir sinemanın bir gösterimindeki filmlerden oluşan, belirli bir süre sonunda yerini başka filmlere bırakan gösterisi. belirli tarihlerde ve gösterimlerde hangi filmlerin yer alacağını, bu filmlerle ilgili kısa bilgileri veren yazı. tv. belirli bir televizyon yayacının bir gün içinde değişik bölümlerden oluşan yayınlarının tümü. bu yayın içinde kendi başına bir bütün oluşturan bölümlerden her biri. bu bölümlerin sıralanış ve saatlerini gösteren, bunlarla ilgili kısa bilgiler veren yazı. İzlence. Bilgisayar, bilişim, ekonomi, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Bir bilgi işlem dizgesinin işleyişi ile ilgili bilgisayar izlencelerinin, yordamların, kuralların ve gerektiğinde belgelemenin tümü. Bilgisayar programı. Bilgisayarlı yazılım sistemi.

 

Accounting books : Mali işlemlerin kaydedildiği kitaplar. Muhasebe defterleri. Mali kayıtlar. Hesap defterleri.

Accounting control : Muhasebe işlemlerinin doğruluğunu sağlayan kurallar. Muhasebe kontrolü. Hesap denetimi. Sayışmanlık denetimi. Hesap kontrolü. Muhasebe denetimi. Sayışımın düzeni ve doğruluğunu denetlemek amacıyla sayışmanlıkça yapılan denetim. İç kontrol. Ayrıntılı hesapların içinde toplandığı grupların belirli tarihlerdeki toplamlarının denetlenmesi.

Accounting cost : Muhasebe maliyeti. Harcanmış olan paranın toplamı. (ekonomi) bir şirketin muhasebe kayıtlarında kayıtlı olan imalat masrafları. Muhasebe maliyet.

Accounting cycle : Muhasebe dönüşümü. Muhasebe çevrimi. Bilanço açılışından kapanışına kadarki işlemlerin tümü. Sayışma dönemi. Sayışma yazılımlarında bir paranın kasadan mal sayışımına ve buradan alacaklılara ve sonuç olarak kasa sayışımına geçmesi için gereken süre.