Adamant türkçesi Adamant nedir

Adamant ile ilgili cümleler

English: Ali was adamant.
Turkish: Ali kararlıydı.

Adamant ingilizcede ne demek, Adamant nerede nasıl kullanılır?

Be adamant : Pes etmedi. Dik başlıydı. Çok sertti. İnatçıydı.

He is adamant : O son derece kararlı. O kararlı. O boyun eğmeyen. O tereddütsüz.

Was adamant : Çok sertti. Dik başlıydı. Pes etmedi. İnatçıydı.

Adamantine : Delinmez. Elmas gibi. Adamantin. Sarsılmaz. Elmas gibi sert ve parlak. Çok sert.

Adamantine will : Sarsılmaz irade.

Adam bell : İyi bir okçu olan efsanevi ingiliz kanun kaçağı.

Hadamard product : Hadamard çarpımı.

Adamantinus : Çelik veya elmas gibi sert. Adamantinus.

Adamantinoma : Adamantinom. Ameloblastom.

Adamants : Hoşgörüsüz. Katı. Sert. Çok sert. Dik başlı. Çok sert efsanevi bir taş. Son derece kararlı.

İngilizce Adamant Türkçe anlamı, Adamant eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Adamant ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Gizzard : Konsa. Börkenek. Mide. Kursak. Havsala. Taşlık. Çeşitli omurgalı veya omurgasız hayvanların sindirim kanalı üzerinde bulunan ve besinin öğütüldüğü kaslı bölge. taşlık.

 

Illiberal : Liberal olmayan. Hasis. Bağnaz. Cimri. Dar kafalı. Bilgisiz. Kültürsüz. Kaba. Dar görüşlü.

Narrow mindedly : Önyargılı bir biçimde. Dar görüşlü bir şekilde.

Impatient : Canı tez. Evegen. Tahammülsüz. Titiz. Sabırsız. Aceleci. Tez canlı. İvecen. Acul.

Grim : Aman bilmez. Korkunç. Neşesiz. Sıkıcı. Ümitsiz. Suratsız. Gaddarca. Acımasız. Korkulu.

Bullet head : Küçük yuvarlak baş.

Acerbic : İğneleyici (konuşma). Acı. Ekşi. Büzücü. Keskin.

Austere : Sade. Süssüz. Rahatsız. Yalın. Güç. Çetin zor. Özdenetimli. Ciddi.

Grimmest : Amansız (mücadele). Ümitsiz. Amansız. Korkunç. Acımasız. Zalim. Suratsız. Kerih.

Strict : Sofu. Otoriter. Müsamahasız. Mutlak. Titiz. Sıkı. Harfi harfine.

Adamant synonyms : atomic number 6, has no patience, hard nosed, asper, baulkiest, strictest, exacting, firm as a rock, intolerant, balkier, deafer, callous, firmed, c, hard mouthed, inexorable, contrary, as hard as nails, hard headed, uncharitable, emphatical, diamond, austerest, astringents, acrid, baulky, acerb, obdurate, froward, astringent, bad, obstinate, gizzards.

Adamant zıt anlamlı kelimeler, Adamant kelime anlamı

Flexible : Sabit olmayan. Eğilebilir. Esner. Hareket kabiliyeti yüksek. Elastiki. Esneklik. Bükülme esnekliği gösteren. Uysal. Yumuşak başlı. Bükülgen.

 

Adamant ingilizce tanımı, definition of Adamant

Adamant kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : A name given to the diamond and other substances of extreme hardness. But in modern mineralogy it has no technical signification. It is now a rhetorical or poetical name for the embodiment of impenetrable hardness. A stone imagined by some to be of impenetrable hardness.