Adultness türkçesi Adultness nedir

Adultness ingilizcede ne demek, Adultness nerede nasıl kullanılır?

Adult age : Erişkin yaş.

Adult body : Erişkin kişi.

Adult content : Yetişkin içeriği. Yetişkinlere yönelik içerik. Yetişkinler için içerik. Yaş-sakıncalı içerik.

Adult department : Yetişkinler bölümü. Halk kitaplıklarında yetişkinlere ayrılan bölüm. a. bk. çocuklar bölümü.

Adult education : Resmi ya da özel kuruluşlarca yetişkinlere türlü alanlarda bilgi kazandırmak ve anlayışlarını geliştirmek amacıyla düzenlenip yürütülen planlı eğitim etkinlikleri. yetişkin yurttaşların çalışma güçlerini arttırmak, yaşayış düzeylerini yükseltmek, ulusal ve insancı değerlerini geliştirmek amacıyla okul eğitimi dışında ya da yanında yapılan eğitim ve öğretim çalışmalarına verilen ad. Eğitim, sosyoloji alanlarında kullanılır. Yetişkinler eğitimi. Bir ülkede zorunlu okul yaşı üzerindeki bireylere, okullarda kazandırılan bilgi ve beceriler dışında ya da onları zenginleştirici nitelikte bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlayan örgün eğitim çalışması. Erişkin eğitimi. Yetişkin eğitimi.

Adult shop : Erotik malzemenin satıldığı ticari kuruluş.

Adult female body : Erişkin kadın vücudu.

 

Adult female : Erişkin kadın.

Become adult : Yetişkin hale gelmek. Olgun hale gelmek. Olgunlaşmak. Yetişkin olmak. Büyümek.

Adult male : Yetişkin erkek. Erişkin erkek.

İngilizce Adultness Türkçe anlamı, Adultness eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Adultness ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Age of consent : Rüşt. Ergenlik yaşı. Rıza yaşı. Erginlik.

Unfeelingness : Duygusuzluk. Duygudan ve histen yoksun olma durumu. Katı yüreklilik. Sertlik. Sempatiden yoksunluk.

Nubility : Nubilite. Evlenme çağı. Cinsel gelişimini tamamlayarak doğum yapabilecek yaşa erişmiş olma. Erginlik.

Maturities : Ergenlik. Muacceliyet. Vade.

Trollop : Fahişe. Sürtük. Hafifmeşrep kadın. Pasaklı kadın. Paçoz.

Ripeness : Erginlik. Kemal. Pişkinlik.

Mellowness : Tatlılık. Yumuşamışlık. Hoşgörü. Yumuşaklık.

Hussy : Ahlaksız kadın. Şirret. Hafifmeşrep kadın. Aşifte. Fındıkçı. Aşüfte. Şırfıntı. Civelek. Edepsiz. Edepsiz kız.

Spiral spring : Sarmal yay. Spiral yay. Helezon yay. Helezoni yay.

Jade : Yılkı atı. Yada taşı. Beygir (yaşlı). Yormak. Haspa. Ak, yeşilimtrak ya da yeşil renkli bir ışınsı türü. (genellikle kütlesi biçimsizdir. bu taşa nefrit adı da verilir ve süs taşı olarak kullanılır.). Yaşlı beygir. Yeşimtaşı. Fahişe. Açık yeşil.

Adultness synonyms : loose woman, strumpet, fullness, majorities, callousness, majority, matureness, fornicator, callosity, adulthood, self sufficiency, adulterer, slut, hardness, insensibility, fornicatress, maturity.

Adultness zıt anlamlı kelimeler, Adultness kelime anlamı

Interestingness : İlginçlik. Enteresanlık. Sürükleyicilik. Dikkat çekicilik.

 

Lively : Diri. Canlı. Hayat dolu. Neşeli. Parlak (renk). Eğlenceli. Hareketli. Civelek. Keskin. Parlak.

Brightness : S) tv. bir merceğin geçirebileceği en çok ışık niceliği. (bağıntılı açıklıkla aynıdır). Revnak. Işıklılık. Yalabık. Güneş. Yapağıda parlaklık. İhtişam. Görkem. Neşe. Bir ışık kaynağının (yıldızın) verdiği ışığın alıcı (göz, fotoğraf plağı, ışıkgöze) üzerinde yaptığı etki gökbilimde bu etki ışık yeğinliğinin logaritması ile ölçülür. (ay.. bk. kadir sınıfı).

Adultness ingilizce tanımı, definition of Adultness

Adultness kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The state of being adult.