Allowable türkçesi Allowable nedir

 • Yapılması uygun görülen.
 • Hoşgörülebilir.
 • Yapılmasında sakınca olmayan.
 • Kabul edilebilir.
 • İndirim yapılabilir.
 • Mübah.
 • Müsade edilebilir.
 • Uygun.
 • Bırakılabilir.
 • Olası.
 • İzin verilebilir.
 • Emniyetli.
 • Caiz.

Allowable ingilizcede ne demek, Allowable nerede nasıl kullanılır?

Allowable load : İstiap haddi. İzin verilen yük. Kabul edilebilir yük. Uçakta taşınmasına müsaade edilen yük. Müsaade edilen azami yük. Müsaade edilir yük. Müsaade edilen yük. Kabul edilen yük.

Allowable stress : Emniyet gerilmesi. Müsaade edilen gerilme. Kabul edilebilir gerilme. Müsade edilebilen stres. İzin verilen gerilme.

Allowableness : Hoşgörülebilir olma. Yasallık. İzin verilebilme durumunda olma. İzin verilebilir olma.

Disallowable : Hoşgörülemez. İzin verilemez.

Unallowable : Hoş görülemez. İzin verilemez. Müsade edilemez. Hoşgörülmeyen.

Allowance : Bir işin yapılması için ayrılan para. Aylık. Alacaklı indirimi. Handikap spor. Göz yumma. Tahsisat. Ağırlık düşümü, tartı azalımı ya da başka tür etkenlerle alıcının uğrayacağı yitirceyi karşılamak için satıcı yönünden kendisine verilen mal artığı ya da satış değerinde yapılan indirim. İzin. İndirim. Pay.

Allowance race : Belirli dönemlerde kazanılan koşu sayısı ve ikramiye tutarına göre az veya çok ağırlık yüklenerek atların koşturulduğu koşu. Koşullu koşu.

 

Allowance for decease : Ölüm ödencesi. İşyara, görevliye, hizmetliye, işçiye, eşlerinin ve çocuklarının ve kendilerinin ölümlerinde, eşine ya da yaşamda iken yazılı olarak belirttiği kişiye yasalarına göre verilmekte olan ölüm yardımları.

Accommodation allowance : Mesken tazminatı.

Allowance for cash : İndirim. Peşin indirimi.

İngilizce Allowable Türkçe anlamı, Allowable eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Allowable ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Answerable : Mesul. Cevap verilebilir. Sorumlu. Yükümlü. Cevaplanabilir. Yerinde.

Discountable : Kırılabilir. Görmezden gelinebilir. Iskonto edilebilir. İskonto edilebilir. İndirime tabi tutulabilir. Önemsiz.

Safer : Muhakkak. Kesin. Daha emniyetli. Tehlikesiz. Güvenli. Güvencede. Korkusuz. Sağlam. Emin.

Applicative : Uygulanabilir. Kullanışlı. Pratik.

Accordant : Ahenkli. Uyumlu. Kabul eden.

Adequate : Yeter. Kifayetli. Ehven. Yeterli. Kafi. Elverişli. Münasip.

Trustworthy : Güvenli. İnanılır. Harbi. Güvenilir. İtimatlı. Ağzı kenetli. Mert. Güven telkin eden. Emin.

Secured : Güvenli. Teminat depozitli. Sağlam. Erişim denetimli. Güvenceye alınmış. Depozitli. Güven altına alınmış. Sigortalı. Sabitlenmiş.

 

Expectable : Önceden görülebilir. Beklenebilen. Tahmin edilebilir. Beklenen. Umulabilir. Beklenebilir.

In the cards : Hesapta olan. Eli kulağında. Oldu olacak. Muhtemel.

Allowable synonyms : tolerable, decent, non objectionable, admissibly, done, contingent, warrantable, conceivable, permissable, earthlier, apposite, satisfactory, agreeable, conceivably, in the air, applicable, confessable, acknowledgeable, admittible, excusable, admissible, permissible, lawful, reliable, amenable, feasible, acceptable, eventual, in all probability, vacatable, incidental, safe, endorsable.

Allowable zıt anlamlı kelimeler, Allowable kelime anlamı

Nondeductible : Düşülebilir olmayan. Çıkarılabilir olmayan. Düşürülemez. Çıkarılamaz. Hesaptan indirilemez.

Impermissible : Müsaade edilemez. Yasak. İzin verilemez.

Intolerable : Dayanılmaz. Kabul edilemez. Çekilmez. Katlanılamaz. Tahammül edilmez. Kabul edilebilir değil.

Allowable ingilizce tanımı, definition of Allowable

Allowable kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Laudable. Praiseworthy.