Arıklaşmak nedir, Arıklaşmak ne demek

  • Arık (II) olmak

Yerel Türkçe anlamı:

Zayıflamak.

Arıklaşmak anlamı, tanımı:

Arık : Fide veya fidan dikilen yer. Zayıf, cılız, kuru, sıska. Ark.

Olmak : Gerçekleşmek veya yapılmak. Yetişmek, olgunlaşmak. Herhangi bir durumda bulunmak. Yitirmek, elinden kaçırmak. Yaklaşmak, gelip çatmak. Bir şeyi elde etmek, edinmek. Yol açmak. Geçmek, tamamlanmak. Hastalığa yakalanmak, tutulmak. Sürdürmek, yürütmek. Bulunmak. Bir kuruluşla, örgütle ilgili bulunmak, mensup olmak. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak. Hazırlanmak, hazır duruma gelmek. Bir olayla karşılaşmak, başına kötü bir şey gelmek. Bir durumdan başka bir duruma geçmek. Sıfat-fiil eki almış kelimelerle birlikte başlama, bitirme vb. bildiren fiilleri oluşturur. Sarhoş olmak. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak. Uygun düşmek, yerinde görülmek. Uymak, tam gelmek. Ek fiilin geniş zamanı olan -dır (-dir) anlamında kullanılan bir söz. Bir ad veya sıfatın belirttiği durumu almak. Bir yerde doğmuş, yaşamış olmak. Bir şey, birinin mülkiyetine geçmek.