Arboriform türkçesi Arboriform nedir

  • Ağaç gibi.
  • Ağaca benzeyen.
  • Ağaçsı.
  • Ağaç biçiminde.
  • Ağaç biçimli.
  • Ağaç şeklinde.

Arboriform ingilizcede ne demek, Arboriform nerede nasıl kullanılır?

Arborical : Ağaçla ilgili. Ağaçsıl. Ağaçtan.

Arboricultural : Ağaç ve funda yetiştiriciliğiyle ilgili olan. Arbokültürel. Ağaç ve fundagillerin yetiştirilmesiyle ilgili olan.

Arboriculture : Ağaççılık. Ağaç yetiştiriciliği. Fidancılık. Fidan yetiştirme. Ağaç yetiştirme. Arborikürtür. Ağaç dikme.

Arboriculturist : Ormancı. Fidan yetiştiricisi. Ağaç ve funda yetiştiricisi.

Arborise : Yayılmak. Dal budak salmak. Ağaç gibi dal şeklinde yayılmak. Ağaç gibi dal şeklinde yayılmak (ayrıca arborize). Dallanmak. Ağaca benzemek.

Arborist : Ağaç uzmanı. Ağaç hastalıkları ve zararlarının tedavisinde ve önüne geçmesinde uzaman olan kişi. Ağaçlarla ilgilenen uzman. Ağaç ve fundalar bakımını üstlenen kimse.

Arborized : Ağaç gibi dal şeklinde yayılmak. Ağaç gibi dal şeklinde yayılmak (ayrıca arborise). Dallanmak. Ağaca benzemek. Dal budak salmak. Yayılmak.

Arborize : Ağaca benzemek. Dal budak salmak. Dallanmak. Ağaç gibi dal şeklinde yayılmak (ayrıca arborise). Yayılmak. Ağaç gibi dal şeklinde yayılmak.

Arborists : Ağaçlarla ilgilenen uzman. Ağaç ve fundalar bakımını üstlenen kimse. Ağaç hastalıkları ve zararlarının tedavisinde ve önüne geçmesinde uzaman olan kişi. Ağaç uzmanı.

 

Harboring : Barındırmak. Beslemek. Barınma. Barınmak. Gütmek. Demir atmak. Yataklık. Sığınmak.

İngilizce Arboriform Türkçe anlamı, Arboriform eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Arboriform ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Dendroid : Ağaçımsı. Ağacımsı. Mercan ve graptolitlerde koloni. Çok dallı, ağaç dalı biçiminde dallanmış yapı. Çok dallı; ağaç dalı biçiminde dallanmış yapı.

Woody : Ağaçlı. Erekte olmuş veya kabarmış veya kalkık penis. Ağaçlık. Odunsu. Odun gibi. Ormanlık. Tahtamsı.

Woody plant : Gövdeli, odunsu, uzun yıllar yaşayan bitki. Odunsu bitki. Ağaçsı bitki.

Dendrite : Dendirit. Dal şeklinde olan mineral kristal (jeoloji). Dallı budaklı bir biçimde büyümüş kırılca. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Bir sinir hücresinin dallanan bölümü (anatomi terimi). Taş üstünde bulunan ağaç şekli. Uyarıları hücre gövdesine taşıyan, sinir hücrelerinin dallanmış stoplazmik uzantıları, sinir hücresinin kısa olan uzantısı. Dal. Ağaç dalları gibi büyümüş kristal.

Shrub : Şurup. Şarap. Ağaççık. Bodur ağaç. Çepel. Alkollü meyve şurubu. Funda. Çalı.

 

Dendritic : Dendritik. Ağacımsı. Ağaç gibi şekli olan. Dallantılı.

Arborescent : Arboresan.

Treelike : Agaçsı. Ağaca benzer.

Branchy : Dallı. Dalları olan. Kollu.

Arboriform synonyms : arboresque, dendroidal, tree like, woodiest, woodier, shrubby, arboreal, tree shaped, dendr, dendriform, arboreous, ligneous.

Arboriform zıt anlamlı kelimeler, Arboriform kelime anlamı

Branchless : Kolsuz. Dalsız. Şubesiz.

Arboriform ingilizce tanımı, definition of Arboriform

Arboriform kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Treelike in shape.