Aural warning türkçesi Aural warning nedir

  • Sesli ikaz.
  • Sesli uyarı.

Aural warning ingilizcede ne demek, Aural warning nerede nasıl kullanılır?

Aural : Kulak veya duyma organına ait. İşitme. İşitsel. İşitmeyle, işitme duyusuyla ilgili. genel olarak sesler ve kulakla algılanabilen her şeyin taşıdığı özellik. (sinemayla televizyonda çoğunlukla, görüntü öğelerine karşılık ses öğelerini ve bölümünü belirtmekte kullanılır). İşitmeyle ilgili. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Kulak. Duyumsal. Kulağa ait. İşitme ile ilgili.

Warning : Bilgisayar, eğitim alanlarında kullanılır. Uyarma. Bir disiplin suçu işlemiş olan öğrenciye, cezayı gerektiren bir davranışta bulunduğunu ve yinelemesinden kaçınması gerektiğini yazılı olarak bildirme. İkaz etme. Bir disiplin suçu işlemiş olan öğrenciye davranışının kusurlu olduğunun yazılı olarak bildirilmesi. İhtar. Uyartı. İbret. Alarm. İkaz.

Aural surgeon : Kulak cerrahı.

Aurally : Kulak ile. İşitsel olarak.

Advance warning : Ön bildirim. Ön alarm. Önceden verilen alarm.

Air raid warning : Hava taarruzu alarmı. Hava saldırısı uyarısı.

İngilizce Aural warning Türkçe anlamı, Aural warning eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Aural warning ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Audible alarm : Sesli alarm. Uyarı.

Beeped : Korna çalmak. Bip sesi. Bip. Düt. Korna sesi. Sesle uyarmak. Ses çıkarmak. Uyarı sesi. Düdük sesi.

Beep : Dütlemek. Düt. Bip. Bip sesi. Korna sesi. Düdük sesi. Uyarı sesi. Korna çalmak.

Beeps : Düt. Sesle uyarmak. Korna çalmak. Ses çıkarmak. Bip sesi. Korna sesi. Uyarı sesi. Bip. Düdük sesi.