Bankers türkçesi Bankers nedir

Bankers ingilizcede ne demek, Bankers nerede nasıl kullanılır?

Bankers association : Bankacılar birliği. Ortak çıkarları olan bir grup bankayı temsil eden bir kurumsal organ.

Bankers crisis : Sermaye piyasası yasasından önce türkiye'de 1979 yılında faizlerin piyasada belirlenmeye başlaması ile birlikte yüksek faizle fon toplayan bankerlerin 1982 yılında iflaslarıyla yaşanmış bunalım. Bankerlik olayı.

Galata bankers : Osmanlı imparatorluğu'nda istanbul'da örgütlenmemiş taşınır değerler borsasında etkinlikte bulunan ve tamamına yakınını müslüman olmayan kişilerin oluşturduğu banker topluluğu. Galata bankerleri.

I am a banker : Bankacıyım.

Investment banker : Yatırım bankeri.

Bank advance guaranteed by document : Bankaların belirli müşterilerine belge güvencesi karşılığı açtıkları ve vade sonunda bir defada geri ödenmesi zorunlu olan kısa vadeli kredi. krş banka öndeliği. Belge karşılığı öndelik.

Bank account : Gerçek ve tüzel kişilere ilişkin işletmelerce çeşitli bankalara yapılan borçlu ve alacaklı ödemelerin gidişini izlemek amacıyla açılan sayışım. Banka sayışımı. Firmanın özel finans kurumlarındaki cari hesap ve kar bakiyeli katılma hesapları toplamları ile yurtiçi ve yurtdışı bankalardaki vadesiz ve bir yıldan daha kısa süreli vadeli hesapların faizli bakiyeleri toplamlarının izlendiği hesap. Bankalar hesabı. İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Banka hesabı. Bankada açtırılan hesapları izlemek ve gerektiğinde denetim ve karşılaştırma yapmak için tutulan kayıt.

 

Banked : Bankaya konulmuş. Emanete verilmiş (bankada). Kümelenmiş. Bankaya yatırılmış. Kenarda düzenlenmiş veya yığılmış (yol kenarındaki kar veya nehir kenarındaki çamur gibi).

Bank auditor : Banka murakıbı. Banka işlerini denetlemek amacıyla banka genel kurulu tarafından seçilen kişi.

Bank annuities : Banka tahvili. Hükümet tahvili (devlet tahvillerine periyodik olarak ödenen faiz). Tahvil. Devlet tahvili.

İngilizce Bankers Türkçe anlamı, Bankers eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Bankers ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Bank clerk : Banka memuru.

Cashier : Vezneci. Vezneye giren ve çıkan paraların sayışımını, yazılımını yapan ve bunların sonucundan sorumlu tutulan kişi. Kasadar. Kasiyer. (özellikle ordudan) ihraç etmek. Atmak. Kasa. Vezneci (bankada). Kovmak.

Demeanor : Hareket. Davranış. Hal. Davranış biçimi. Tavır. Tutum.

 

Banker : Bahisçinin garanti alacağını düşündüğü bir maç. Çeşitli kumar oyunlarında kasa olan kişi. İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Banka yatırımları ve saygınlık işlemleri dışında belirli bir alanda banka işlemleri yapan kişi. para ve para karşılığı alınıp verilen tecimsel belgitlerin tecimi ile uğraşan kişi. Kumarda kasa alan. Sarraf. Banka sahibi kişi. bankaların dışında, yasal olarak para, altın, döviz ve taşınır değer gibi varlıkların alım satımıyla uğraşan kişi. Banka.

Behaviour : Tutum, dürtü ve uyaranlarca güdülenen ve ortak tanımı bulunan kalıplı edim. Davranış tarzı. Tutum. Hal. Davranış. Tavır. Hareket tarzı. Hareket. Bir toplumda ya da toplumsal kümede genellikle alışkanlık durumuna gelen ve saymaca olan, görece tekbiçimli bir eylem türü.

Behavior : Tavır. Genel anlamda bir organizmanın görülen ve görülmeyen her türlü bedensel, ruhsal ve zihinsel etkinliğine verilen ad. bir organizmanın belli bir gereksemeyi karşılamak için çaba harcayarak gösterdiği etkinlik. Davranış tarzı. Tutum. Davranım. Hareket tarzı. Hal. Hareket. Davranış.

Demeanour : Tavır. Davranış biçimi. Hal. Hareket. Davranış. Tutum.

Seth : Tüccar. Bir erkek ismi. Önemli birine verilen nişan. Zengin kimse. Önemli kimse.

Stockbroker : Borsa tellalı. Broker. Kendi ya da müşterileri adına sermaye piyasası araçları alıp satan ve sermaye piyasası kurulunca yetkili kılınmış banka ve kurumlar. Borsacı. Borsa acentası. Aracı kurum. Mübayaacı. Borsa simsarı. Borsa acentesi.

Conduct : Gidiş. Yönetmek. Yürütmek. Geçirmek. Rehberlik etmek. Olayların kendiliğinden akışı ya da yönlendirme sonucu izlediği süreç. İletmek. Yönlendirmek. Eğitim, sosyoloji alanlarında kullanılır. İdare etmek.

Bankers synonyms : moneyman, deportment, financier, cambist, teller.

Bankers zıt anlamlı kelimeler, Bankers kelime anlamı

Sane : Mantıklı. Akıllı. Aklı başında. İnsaflı. Akla yatkın. İyi düşünebilen. Akıllıca. Makul.