Barbarisms türkçesi Barbarisms nedir

Barbarisms ingilizcede ne demek, Barbarisms nerede nasıl kullanılır?

Barbarism : Kabalık. Dilin yanlış kullanılması. Barbarlık. Yadsınlık. Barbarizm.

Barbarisation : Gaddarlaştırma. İlkelleştirme (barbarization olarak da yazılır). Zalimleştirme. (britanya ingilizcesi) barbarlaştırma. Medeniyetsizleştirme. Vahşileştirme.

Barbarise : Zalimleştirmek. (britanya ingilizcesi) barbarlaştırmak. Medeniyetsizleştirmek. Gaddarlaştırmak. İlkelleştirmek (barbarize olarak da yazılır). Mahvetmek. Barbarlaşmak. Barbarlaştırmak. Kabalaşmak. Bozmak.

Barbarian : Uygarlaşmamış kimse. Barbar. Yabancı. Uygarlaşmamış. Gaddar. Vahşi. Greklerle romalıların, kendi kültür çevreleri dışında kalan budunlar için kullandıkları terim. Kaba. Zalim.

Barbarianism : Vahşet. Canavarlık. Zalimlik. Medeniyetsizlik. Barbarlık. Yabanilik.

Barbaric act : Medeniyetsiz muamele. Barbarca iş. Kaba saba davranış. Zalimce davranış.

Barbarization : İlkelleştirme (barbarisation olarak da yazılır). Zalimleştirme. Medeniyetsizleştirme. (amerikan ingilizcesi) barbarlaştırma. Gaddarlaştırma. Vahşileştirme.

Barbaric behavior : Barbarca davranış. Zalimce davranış. Medeniyetsiz tutum.

Barbarities : Zalimlik. Gaddarlık. Kabalık. Kıyıcılık. Medeniyetsizlik. Barbarlık. Vahşet. Vahşilik. Acımasızlık.

 

Barbarious : İlkel. Kaba. Kültürsüz. Barbar. Zalim. Vahşi. Yabani. Kibar olmayan. Medeniyetsiz.

İngilizce Barbarisms Türkçe anlamı, Barbarisms eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Barbarisms ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Bestialities : Vahşilik. Sapkın mukarenet. Zalimlik. Hayvanlarla cinsel ilişkiye girme. Canavarlık. Bestiyalite. Acımasızlık. Hayvanlık. Hayvanlarla cinsel ilişki.

Atrocity : Vahşet. Gaddarlık. Pot. İğrençlik. Şenaat. Berbatlık. Gaf. Mezalim. Acımasızlık. Canavarlık.

Boorishness : Sığırlık. Yabanilik. Abullabutluk. Ayılık. Ayılık (argo terim). Hödüklük.

Barbarianism : Yabanilik. Canavarlık. Medeniyetsizlik. Vahşet. Zalimlik.

Asperities : Pütürler. Pürüzler. Sertlik. Kaba söz. Haşinlik.

Brutality : Vahşilik. Gaddarlık. Canavarlık.

Bruskness : Hırtlık. Tatsızlık. Nezaketsizlik.

Savagism : Savajizm.

Barbarity : Acımasızlık. Vahşet. Gaddarlık. Kıyıcılık. Vahşilik. Medeniyetsizlik. Zalimlik.

Barbarisms synonyms : immanity, gothicism, abruptness, hunnishness, brutalities, savagisms, brusqueness, inhumanity, heathenism, savagery, barbarize, barbarousness, artlessness, change, atrociousness, barbarism, asperity, savageness, bestiality, barbarities, audacity, bearishness.

Barbarisms zıt anlamlı kelimeler, Barbarisms kelime anlamı

Stay : Önlemek. Sabitlemek. Kalma. Beklemek. Kalma süresi. Dayanmak. Ertelemek. Bastırmak (açlığı). Kalmak. Alıkoymak.