Barbarise türkçesi Barbarise nedir

  • Medeniyetsizleştirmek.
  • Kabalaşmak.
  • Mahvetmek.
  • Barbarlaştırmak.
  • İlkelleştirmek (barbarize olarak da yazılır).
  • Barbarlaşmak.
  • Bozmak.
  • Gaddarlaştırmak.
  • (britanya ingilizcesi) barbarlaştırmak.
  • Zalimleştirmek.

Barbarise ingilizcede ne demek, Barbarise nerede nasıl kullanılır?

Barbarisation : (britanya ingilizcesi) barbarlaştırma. Medeniyetsizleştirme. Vahşileştirme. İlkelleştirme (barbarization olarak da yazılır). Zalimleştirme. Gaddarlaştırma.

Barbarism : Yadsınlık. Kabalık. Barbarlık. Dilin yanlış kullanılması. Barbarizm.

Barbarisms : Yadsınlık. Barbarizm. Barbarlık. Dilin yanlış kullanılması. Kabalık.

Barbarian : Gaddar. Greklerle romalıların, kendi kültür çevreleri dışında kalan budunlar için kullandıkları terim. Vahşi. Barbar. Uygarlaşmamış kimse. Uygarlaşmamış. Zalim. Yabancı. Kaba.

Barbarianism : Zalimlik. Yabanilik. Vahşet. Medeniyetsizlik. Barbarlık. Canavarlık.

Barbaric act : Kaba saba davranış. Medeniyetsiz muamele. Barbarca iş. Zalimce davranış.

Barbarity : Medeniyetsizlik. Vahşet. Vahşilik. Gaddarlık. Zalimlik. Kıyıcılık. Acımasızlık. Barbarlık. Kabalık.

Barbarians : Uygarlaşmamış kimse. Kaba. Barbar. Zalim. Yabancı. Gaddar. Uygarlaşmamış. Vahşi.

Barbarious : Medeniyetsiz. Barbar. İlkel. Kibar olmayan. Kaba. Vahşi. Kültürsüz. Zalim. Yabani.

 

Barbaric : Acımasız. Kaba saba. Barbar. Medeniyetsiz. Uygarlaşmamış. Vahşi. Zalim.

İngilizce Barbarise Türkçe anlamı, Barbarise eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Barbarise ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Brutalise : Kötü davranmak (ayrıca brutalize). Gaddarca davranmak. Zalimce davranmak. İnsanlıktan çıkarmak. Merhametsizce davranmak. Vahşileştirmek. Zalim olmak. İnsanlıktan çıkmaya veya zalim olmasına neden olmak.

Brutalizes : Merhametsizce davranmak. Gaddarca davranmak. Vahşileştirmek.

Bankrupts : İflas etmiş. Yoksun kimse. Çökertmek. Batkın. İflas. İflas ettirmek. Borcunu ödeyememiş. Müflis. Batırmak.

Change : Değiş tokuş etmek. Takas etmek. Dönüşmek. Para bütünlemek. Bilgisayar, masa tenisi, ekonomi alanlarında kullanılır. Değişime uğratmak. Değişmek. Yer değiştirme. Çiftlerde başlama atışı yapan oyuncunun bundan sonra karşıdakilerin yapacağı 5 atışı karşılayacak olan takım arkadaşı ile yer değiştirmesi.

Brutalizing : Merhametsizce davranmak. Vahşileştirmek. Gaddarca davranmak.

Beat somebody hollow : Tam olarak yenmek. Alt etmek. Bozguna uğratmak.

Affects : Etki etmek. Sevmek. Sarsmak. Etkilemek. Üzmek. Numarası yapmak. Taslamak. Yaşamak ( de). Dokunmak.

 

Abolishes : Durdurmak. İlga etmek. Hükümsüz kılmak. İptal etmek. Feshetmek. Ortadan kaldırmak. Yürürlükten kaldırmak. Kaldırmak. Lağvetmek.

Barbarise synonyms : barbarizing, barbarize, coarsening, alter, bankrupt, annihilates, alloyed, addle, abolish, brutalize, bankrupted, addlings, brutalising, adulterates, become vulgar, addles, annihilate, become rude, addling, beggaring, abashes, barbarized, brutalised, coarsen, affect, barbarizes, coarsens, be ruin of somebody, abash, beggared, alloy, abashing, bankrupting.

Barbarise zıt anlamlı kelimeler, Barbarise kelime anlamı

Stay : Kalma. ...olarak kalmak. Durmak. İkamet etmek. Geciktirmek. Durdurmak. Bırakmamak. Germek. Kalma süresi. Alıkoymak.