Barbarism türkçesi Barbarism nedir

Barbarism ile ilgili cümleler

English: Socialism or barbarism.
Turkish: Sosyalizm ya da barbarlık.

Barbarism ingilizcede ne demek, Barbarism nerede nasıl kullanılır?

Barbarisms : Barbarlık. Dilin yanlış kullanılması. Yadsınlık. Kabalık. Barbarizm.

Barbarisation : Zalimleştirme. İlkelleştirme (barbarization olarak da yazılır). Gaddarlaştırma. Vahşileştirme. Medeniyetsizleştirme. (britanya ingilizcesi) barbarlaştırma.

Barbarise : Gaddarlaştırmak. İlkelleştirmek (barbarize olarak da yazılır). Medeniyetsizleştirmek. Bozmak. Barbarlaştırmak. Mahvetmek. (britanya ingilizcesi) barbarlaştırmak. Kabalaşmak. Barbarlaşmak. Zalimleştirmek.

Barbarian : Greklerle romalıların, kendi kültür çevreleri dışında kalan budunlar için kullandıkları terim. Yabancı. Zalim. Uygarlaşmamış. Kaba. Gaddar. Vahşi. Barbar. Uygarlaşmamış kimse.

Barbarianism : Zalimlik. Yabanilik. Canavarlık. Barbarlık. Vahşet. Medeniyetsizlik.

Barbarization : Vahşileştirme. Gaddarlaştırma. Zalimleştirme. Medeniyetsizleştirme. İlkelleştirme (barbarisation olarak da yazılır). (amerikan ingilizcesi) barbarlaştırma.

Barbarity : Zalimlik. Medeniyetsizlik. Kabalık. Barbarlık. Kıyıcılık. Gaddarlık. Acımasızlık. Vahşilik. Vahşet.

 

Barbarize : Barbarlaştırmak. Kabalaşmak. Barbarlaşmak. Bozmak. Mahvetmek.

Barbarically : Vahşice. Barbarca.

Barbaric behavior : Barbarca davranış. Medeniyetsiz tutum. Zalimce davranış.

İngilizce Barbarism Türkçe anlamı, Barbarism eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Barbarism ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Bestiality : Vahşilik. Hayvanlarla cinsel ilişki. Acımasızlık. Canavarlık. İnsan-hayvan arasındaki cinsel ilişki. Hayvanlık. Hayvanlarla cinsel ilişkiye girme. Bestiyalite. Zalimlik. Sapkın mukarenet.

Barbarity : Zalimlik. Kıyıcılık. Acımasızlık. Medeniyetsizlik. Gaddarlık. Vahşilik. Vahşet.

Heathenism : Pupa feneri. Vahşilik. Putperestlik. Dinsizlik.

Boorishness : Ayılık (argo terim). Hödüklük. Yabanilik. Ayılık. Abullabutluk. Sığırlık.

Asperities : Pürüzler. Kaba söz. Pütürler. Sertlik. Haşinlik.

Atrociousness : Çok kötü olma. Berbatlık. Çirkinlik. Canavarlık. Zalimlik. Kalpsizlik. Menfurluk. Korkunçluk. Gaddarlık.

Gothicism : Gotik mimari.

Savageness : Vahşilik. Vahşet. Gaddarlık. Yabanilik.

Hunnishness : Hun gibi olmak. Yıkıcılıks (hun'lar tarzında).

Audacity : Cesaret. Yürek. Arsızlık. Ataklık. Cesurluk. Yüreklilik. Korkusuzluk. Küstahlık. Saygısızlık.

 

Barbarism synonyms : artlessness, immanity, asperity, brutalities, atrocity, bearishness, barbarousness, brutality, inhumanity, bestialities, barbarisms, savagery, barbarities, brusqueness, abruptness, bruskness, savagism, savagisms, barbarianism.

Barbarism ingilizce tanımı, definition of Barbarism

Barbarism kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Ignorance of arts, learning, and literature. An uncivilized state or condition. Rudeness of manners. Barbarousness.