Belirlenme nedir, Belirlenme ne demek

  • Belirlenmek işi

"Belirlenme" ile ilgili cümleler

  • "Hatta onların yaşamı bile işe göre belirlenmeye başlar." - A. Ümit

Belirlenme ile ilgili Cümleler

  • Resmin yaşı henüz belirlenmedi.
  • Sözlüklerden belirlenmesi.

Belirlenme kısaca anlamı, tanımı:

Belirlenmek : Belirli duruma getirilmek.

Belirlenmezci : Belirlenmezcilik yanlısı olan, yad gerekirci, indeterminist.

Belirlenmezcilik : İnsan iradesinin hiçbir şarta bağlı olmadığını, içinde bulunduğu şartlarla belirlenmediğini, insanın özgür iradesinin nedensellik yasasına bağlı olmadığını savunan görüş, yad gerekircilik, indeterminizm. Nedensellik yasasına bağlı olmayan, bir sebebe bağlanmayan olay ve durumların da bulunduğunu öne süren görüş, yad gerekircilik, indeterminizm.