Biogeographic province türkçesi Biogeographic province nedir

  • Organizmaların coğrafik dağılımında etkili olan, çok özel fiziksel ve kimyasal özellikler taşıyan coğrafik bir alan.
  • Biyocoğrafik çevre.

Biogeographic province ingilizcede ne demek, Biogeographic province nerede nasıl kullanılır?

Biogeographic : Biyocoğrafya ile ilgili. Biyocoğrafi (yaşayan canlıların coğrafi dağılımını araştıran bilim dalı ile ilgili). Biyocoğrafyaya özgü.

Province : İlgi alanı. Uzmanlık. İl. Ç.taşra.

Biogeographical : Biyocoğrafik. Biyocoğrafyaya özgü. Biyocoğrafi (yaşayan canlıların coğrafi dağılımını araştıran bilim dalı ile ilgili). Biyocoğrafya ile ilgili.

Baghdad province : Bağdat vilayeti.

Cape province : Ümit burnu vilayeti. Vilayet burnu. Güney afrika'nın güneyinde bulunan eski bir vilayet.

Geographical province : Coğrafyasal bölge. Kimi halkbilimcilere göre, coğrafyasal etkenlerin bir sonucu olarak halk düşününde belirli değişikliklerin oluştuğu bölge. krş. coğrafyasal boyut.