Braveries türkçesi Braveries nedir

Braveries ingilizcede ne demek, Braveries nerede nasıl kullanılır?

Braver : Şahane. Mürüvvet. Yürekli. Görkemli. Cesur. Kahraman. Mert. Yiğit.

Bravers : Mürüvvet.

Bravery : Şecaat. Dövüşkenlik. Kahramanlık. Babayiğitlik. İhtişam. Keleşlik. Cesurluk. Yiğitlik. Görkem. Gösteriş.

Act of bravery : Yüreklilik davranışı. Cesaretli davranış. Kahramanlık davranışı.

Brave as a lion : Aslan yürekli.

The brave : Yiğit. Cesaretle karşı koymak. Cesaret göstermek. Meydan okumak. Kızılderili savaşçı. Cesaretle karşılamak. Cesur. Göğüs germek. Bahadır. Görkemli.

Brave the elements : Kötü havada dışarıda bulunmak.

Brave men : Kahraman. Cesaretli erkek. Cesur adam. Güçlü erkek. Yiğit.

Brave enough : Yeterince cesur.

The peace of the brave : Cesur barış. Suriye devlet başkanı hafız esad tarafından israil ve suriye arasında imzalanacak bir barış anlaşması hakkında kullanılan ifade (iki tarafında vermesi gerekli tavizlerin seviyesine bağlı olarak). Cesaretin barışı.

İngilizce Braveries Türkçe anlamı, Braveries eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Braveries ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Gloriousness : Azamet. Şereflilik. Şanlılık. Görkemlilik.

Heroics : Heroik. Kahramanlarla ilgili. Kahraman. Abartmalı söz ya da davranışlar. Yiğitçe. Kahramanca. Abartılı dil. Güçlü. Hamasi.

Masculinities : Maskülinite. Erkeksilik. Erkeksi.

Enterprize : Şirket. Uyanıklık. İnisiyatif. Taahhüt. Girişim. Maceracı ruh. Yatırım. Teşebbüs. Firma. Meydan okuma planı.

Designating : Atamak. Adlandırmak. Tanımlamak. İşaret etmek. Göstermek. Tayin etmek.

Exterior : Dış taraf. Dışarı. Görünüş. Dış kaynaklı. Dışarıda olan. Harici. Zahiri. Dış ilişkiler. Hariç. Dışyüz.

Blazons : Arma çizmek. Uygun bir dille söylemek. Ongun. İlan etmek (göze çarpan bir şekilde). Parlatmak. Sergilemek. Arma. Kaplamak (göze çarpan bir şeyle). Teşhir etmek.

Blazon : Armacılık. Fiyaka. Donatmak. Arma çizmek. Parlatmak. Kaplamak. Arma. Ongun. Teşhir etmek. Kaplamak (göze çarpan bir şeyle).

Virilities : Erkeklik çağı. Cinsel güç. Güçlülük. Kuvvetlilik. Virilite. İktidar. Erkekçe bir özellik.

Glories : Övgü. Mutluluk. Sevinmek. Sena. Celal. Övünmek. Şan. Ayla. -e çok sevinmek.

Braveries synonyms : array, masculinity, manfulness, deed, belligerencies, augustness, costliness, pugnacity, elegancies, stupidity, bravado, manhoods, audacities, daring, blazoning, affectations, hutzpah, manliest, feat, courageousness, courage, feats, glory, airs, masculines, belligerency, manliness, attentions, doughtiness, baldness, chivalries, audaciousness, balls.