Burkulma nedir, Burkulma ne demek

  • Burkulmak işi

"Burkulma" ile ilgili cümleler

  • "İçimde bir burkulma olmasına rağmen bu cevap beni sevindirdi." - K. Bilbaşar

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Eklem yüzlerinin münasebeti bozulmadan yalnızca kapsüler ligamentlerin kısmen veya tamamen yırtılmasıyla eklem yüzlerinin geçici ve tam olmayan yer değiştirmesi, distorsiyon.

Bilimsel terim anlamı:

metalbilim: bk. buruşma.

madencilik: Bir ucu tutturulmuş, basınca çalışan uzun parçaların yandan bükülerek bozulması.

İngilizce'de Burkulma ne demek? Burkulma ingilizcesi nedir?:

buckling, distortion

Fransızca'da Burkulma ne demek?:

distorsion, entorse

Osmanlıca Burkulma ne demek? Burkulma Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

flambaj

Burkulma tanımı, anlamı:

Burkulmak : Kol, parmak vb. birdenbire kendi eklemi üzerinde dönmek, bir zorlanma sonucunda incinmek. Burkma işine konu olmak. Üzüntü duymak.

İçi burkulmak : Bir şeye çok üzülmek.

Yüreği burkulmak : Çok üzülmek, çok acı duymak.

Diğer dillerde Burkulma anlamı nedir?

İngilizce'de Burkulma ne demek? : n. twist, sprain, wrench, rick, strain, wrick

Fransızca'da Burkulma : entorse [la], contorsion [la], distorsion [la], foulure [la]

Almanca'da Burkulma : n. Verrenkung, Verstauchung