Burr drill türkçesi Burr drill nedir

Burr drill ingilizcede ne demek, Burr drill nerede nasıl kullanılır?

Burr : Çapak. Kozalak. Çapak almak. Hale. Kenar pürüzü. Vırlama. Ayla. Pürüz. Küçük daire testeresi. Dikenli tohum kabuğu.

Drill : Alıştırı. Makine ile tohum ekmek. Frez. Delgi. Herhangi bir işte kendiliğinden ve hızla doğru sonuca ulaşmayı öğrencilere kazandırmayı amaçlayan öğretim etkinliği. beden çalışmalarında temel becelerilerin elde edilmesi ve bu becerilerin pekiştirilmesi için yapılan yineleme işi. Tohum ekmek. Açmak. Eğitim, veterinerlik alanlarında kullanılır. Matkap. Alıştırma yapmak.

Burr distribution : Burr dağılımı.

Burred : Pürüz. Pürüz ve çapakları gidermek. Vırlama. Kozak. Kozalak. Küçük daire testeresi. Ayla. Anlaşılmayan bir telaffuzla konuşmak. Hale. Çapak.

Burridge guerre test : Burridge guerre sınaması.

Burring : Pürüz ve çapakları gidermek. Anlaşılmayan bir telaffuzla konuşmak.

İngilizce Burr drill Türkçe anlamı, Burr drill eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Burr drill ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Boring machine : Sondöz. Delme aygıtı. Delme makinası. Delik büyütme tezgahı. Delme makinesi. Delik işleme tezgahı. Sondaj makinesi. Oyma tezgahı.

 

Augers : Burgu.

Electric drill : Elektrikli delgi. Elektrikli matkap. Çıngılı matkap.

Drilling machine : Delme makinası. Delik açmak için kullanılan makine. Matkap tezgahı. İşaret delgi makinesi. Delme makinesi. Sondaj makinesi. Delme tezgahı.

Drills : Talim yaptırmak. Kuyu açmak. Talim yapmak. Sonda ile yoklamak. Sondaj yapmak. Delmek. Delik açmak. Matkap uçları. Matkapla delmek. Tohum ekmek.

Bit : Keski. İkili sayamak. Figüranınkinden biraz daha önemli rol; kısa ama dikkati çeken bir tipin yaratıldığı rol. Eksik etek. Lokma. Parça. Ağırlık. Bit (bilişim veya bilgisayar terimi). Arı ikili sayılar dizgesinde kullanıldıklarında 0 ve 1 sayılarından biri.

Drill bit : Burgu ucu. Matkap ağzı. Matkap ucu. Kaya burgusu. Sondaj matkabı.

Drilling : Sondaj yapma. Sondaj. Delme. Delici. Diril. Delik açma. Delen. Talim. Sondajlama.

Gimlet : Cin ile yapılan bir kokteyl. Burgu. El matkabı. Delik açma aleti. Toprak burgusu. Sondaj matkabı. Küçük burgu.

Auger : Ağaç burgusu. Sondaj cihazı. Ağaç matkabı. Burgu. Kollu burgu. Delme aleti.

Burr drill synonyms : bits, gimlets, gimleting, drillings, borers, drill, brace bit, bitbrace, borer, boring tool.