Cataphasia türkçesi Cataphasia nedir

  • Cümlelerin ve kelimelerin tekrar edilmesine sebep olan konuşma rahatsızlığı.
  • Aynı kelime veya sözcüklerin istem dışı tekrar edilmesi.
  • Katafazi.

Cataphasia ingilizcede ne demek, Cataphasia nerede nasıl kullanılır?

Acataphasia : Akatafazi.

Cataphora : İlgili olduğu kelimeden önce gelen ikame (yerine kullanılan) kelimenin (ör. zamir) grametik durumu. Önyinelem. Katafora. Öngönderim. Yarı koma durumu.

Cataphoresis : Elektriksel ilaç devinimi. Elektrikli asıltıdan kaplama. Kataforez. Pozitif elektrik akımı kullanarak bir ilacın doku boyunca gönderilmesi. Elektrikli asıltı devinimi.

Cataphoretic : (pozitif elektrik akımı kullanarak bir ilacın doku boyunca gönderilmesi) ile alakalı.

Cataphoretically : Cataphoresis (pozitif elektrik akımı kullanarak bir ilacın doku boyunca gönderilmesi) yoluyla. Kateforez yoluyla. Kataforeze ait olarak.

Cataphoric : Öngönderimle ilgili. İlgili olduğu kelimeden önce gelen (ör. bir zamirin). Cataphora ile alakalı.

Cataphract : (zooloji) bazı sürüngen ve balıkların vücutlarını kaplayan sert pullar sistemi. Zırhlı elbise giyen roma askeri. Antik bir kuşatma silahı. Antik yunan savaş gemisi. Savaş zırhı. (savaşlarda giyilen) zırh. Scaled antik romalılar'ca giyilen pullu zırh giysisi.

Cataphylaxis : Katafilaksi.

 

Cataphyllary leaf : Sürgünlerin alt taraflarında yer alan ve tomurcukları koruyan yapraklar; dip yapraklar. Katafil.

Cataphrenia : Katafreni. Zeka gerileme durumu gösteren bit tür bunama.

İngilizce Cataphasia Türkçe anlamı, Cataphasia eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Cataphasia ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Speech disorder : Konuşma bozukluğu. Konuşmanın akışını bozan ve niteliğini etkileyen her tür olağandışı aksaklığa verilen ad.

Speech defect : Konuşma özürü. Sürçü lisan. Konuşma kusuru. Pepemelik, kekemelik, yanlış söyleyiş gibi konuşma bozukluklarını da kapsayan ve heceleri, sözcükleri, cümleleri seslendirme konusunda görülen yetersizlik. Konuşma bozukluğu. Dil sürçmesi.

Cataphasia synonyms : defect of speech.