Cataphoretic türkçesi Cataphoretic nedir

  • (pozitif elektrik akımı kullanarak bir ilacın doku boyunca gönderilmesi) ile alakalı.

Cataphoretic ingilizcede ne demek, Cataphoretic nerede nasıl kullanılır?

Cataphoretically : Kataforeze ait olarak. Cataphoresis (pozitif elektrik akımı kullanarak bir ilacın doku boyunca gönderilmesi) yoluyla. Kateforez yoluyla.

Cataphoresis : Elektriksel ilaç devinimi. Elektrikli asıltı devinimi. Elektrikli asıltıdan kaplama. Kataforez. Pozitif elektrik akımı kullanarak bir ilacın doku boyunca gönderilmesi.

Cataphora : Önyinelem. Öngönderim. Yarı koma durumu. İlgili olduğu kelimeden önce gelen ikame (yerine kullanılan) kelimenin (ör. zamir) grametik durumu. Katafora.

Cataphoric : Öngönderimle ilgili. Cataphora ile alakalı. İlgili olduğu kelimeden önce gelen (ör. bir zamirin).

İngilizce Cataphoretic Türkçe anlamı, Cataphoretic eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Cataphoretic ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Electrophoretic : Elektroforetik. Elekrikle devinen. Elektroforez ile ilgili. Sıvı bir maddede bir elektrik alanının etkisiyle oluşan koloidal partiküller hareketi ile ilgili.