Catfight türkçesi Catfight nedir

  • Sert münakaşa.
  • Haince döğüş.
  • Çok düşmanca tartışma.

Catfight ingilizcede ne demek, Catfight nerede nasıl kullanılır?

Catfish : Yayınbalığı. Yayın balığı. Kedi balığı. Şerit arakonakçılarından, başı büyük, ağzı geniş, derisi pulsuz, eti yenir bir balık türü. Yayın. Karabalık.

Catfishes : Yayın balığıgiller. Yayınbalığı. Karabalık. Yayın balığı. Arakonakçı olarak önemli türleri de bulunan balıklar familyası. Kedi balığı. Yayınbalığıgiller. Balıklar (pisces) sınıfının, kemikli balıklar (teleostei) takımının, kemik destekli keseliler (ostariophysi) alt takımından, uzun vücutlu, pulları olmayan, ağız çevresinde bıyıklar bulunan, amerika, afrika ve asya'da tatlı sularda yaşayan türleri olan bir familya.

Channel catfish disease : Genç kanal yayın balıklarında, herpesviridae familyasına ait bir virüsün neden olduğu, vücudun çeşitli bölgelerinde hemorajiler, tek veya çift taraflı ekzoftalmus, denge bozukluğu, ekseni etrafında dönerek yüzme ve karında şişkinlik ile karakterize sporadik, bulaşıcı ve öldürücü viral bir hastalık. Kanal yayın balığı hastalığı.

Electric catfish : Kemikli balıklar (teleostei) takımının, yayın balığıgiller (siluridae) familyasından, 50-100 cm kadar uzunlukta, vücudu deri ile kas arasında bulunan ve deri bezlerinin değişmesiyle meydana gelen elektrik organıyla manto gibi sarılan, nil nehrinde yaşayan bir tür. Elektrikli yayın.

 

Catfall : Lenger kaldırma halatı. Lengeri kaldırma zinciri.

İngilizce Catfight Türkçe anlamı, Catfight eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Catfight ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Beat : Yuvasından çıkarmak (av). Açmak (yol). Yenmek. Geçmek. Darbe. Sıklıkları yakın iki dalganın girişimi ile oluşan ve sıklığı, sıklıklar çıkarımına eşit olan dalga. Çalmak (davul). Alt etmek (argo terim). Vurmak. Güdülen amaca göre, namlunun ortaya da esnek bölümü ile, karşı namluya birden yapılan vuruş.

Shell : Deniz kabuğu. Topa tutmak. Katman. Kabuğunu soymak. Kik. Öğecik, özdecik ya da çekin içinde, kimi nicem sayıları eş, erkeleri birbirine yakın eksicik, çekincik topluluğu. Deniz hayvanı kabuğu. Top ateşine tutmak. Topçu mermisi. Yarış sandalı.

Vanquish : Mağlup etmek. Kırmak (kibir). Haklamak. Yenmek. Mağlubiyete uğratmak. Yenilgiye uğratmak. Hakkından gelmek.

Trounce : Yenmek. Paylamak. Sopa çekmek. Fırça atmak. Dövmek. Dayak atmak. Azarlamak. Pataklamak. Büyük bir yenilgiye uğratmak. Fırça çekmek.

Beat out : Ritim tutmak. Dövmek. Çekiçlemek. Çalmak (tamtam vb.). Vura vura söndürmek.

Goujon : Kedi balığı.

Bullhead : Amerikan tatlısu kedibalığı. Dere iskorpiti. Öküz baş. Dik kafalı ve inatçı kimse. Yayın balığı.

Crush : Sıkmak. Kalabalık. Öğütmek. Parçalanmak. Sıkışıp tepişmek. Ufalamak. Kırılmak. İtişmek. Sıkıştırmak. İzdiham oluşturmak.

 

Catfight synonyms : silurid, silurid fish, channel cat, flathead catfish, order siluriformes, siluriform fish, malacopterygian, sea catfish, siluriformes, channel catfish, armored catfish, shovelnose catfish, soft finned fish, pylodictus olivaris, ictalurus punctatus, spoonbill catfish, mudcat, bullhead catfish.

Catfight zıt anlamlı kelimeler, Catfight kelime anlamı

Catfight antonyms : spiny finned fish.