Characteristic türkçesi Characteristic nedir

 • Özelliği olan.
 • Bir şeyi benzerlerinden ayırt etmeye yarayan nitelik, anlamdaş ıralgın.
 • Bir nesnenin gözlenmeye, bölütlenmeye ve çözümlenmeye elveren ayırıcı özellikleri, bk. bölütleme, küme (sayımsal).
 • Belirtken.
 • Özellik.
 • Karakteristik.
 • Ayırt edici özellik.
 • Nitelik.
 • Hususiyet.
 • Özgelik.
 • Vasıf.
 • Özgü.
 • Kişisel özellik.
 • Ayrıt.
 • Tipik.
 • Bir özdek ya da işlemin özelliklerine ilişkin.
 • Alamet.
 • Özgün.
 • Bilgisayar, biyoloji, fizik, kimya alanlarında kullanılır.
 • Bir canlıyı meydana getiren göz rengi, saç rengi vb. gibi karakterlerin her biri.
 • Bir özdeği, bir olguyu belirginleyen öğelerin her biri.

Characteristic ile ilgili cümleler

English: It's characteristic of him to be late.
Turkish: Geç kalması kişisel özelliğidir.

English: The aurora is a phenomenon characteristic of the polar regions.
Turkish: Aurora, kutup bölgelerindeki karakteristik bir olaydır.

English: An important characteristic of steel is its strength.
Turkish: Çeliğin önemli bir özelliği onun gücüdür.

English: Japan has many different characteristics.
Turkish: Japonya'nın birçok farklı özellikleri var.

English: It is not characteristic of you to say such a thing to her.
Turkish: Ona öyle bir şey söylemen senin karakteristiğin değil.

Characteristic ingilizcede ne demek, Characteristic nerede nasıl kullanılır?

 

Characteristic curve : Özyapısal eğri. Herhangi bir duyarkatı etkileyen ışıklamanın yeğinliği ile açındırmadan sonra ortaya çıkan resmin yoğunluğu arasındaki belirli ilişkiyi ortaya koyan eğri. Belirgin eğri. Duyarlıkölçümü eğrisi. Madencilik, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Karakteristik eğri.

Characteristic equation : Özgül denklem. Tipik denklem. Özgün denklem. Gizey denklemi. Özdenklem. Karakteristik denklem.

Characteristic equation of a matrix : Matrisin karakteristik denklemi.

Characteristic feature : Karakteristik nitelik. Karakteristik. Tipik özellik. Karakteristik özellik. Özellik.

Characteristic function : Karakteristik fonksiyon. Belirtev. Tanımalık işlev.

Characteristic of the tax amendments : Vergi cezalarının niteliği. Vergilerin yasalarındaki temel yargılara göre olumlu bir düzeyde belirtilmesi, gerçekleştirilmesi ve yükümlüsünden alınabilmesi sağlanılmak amacı ile yapılan işlemler.

Characteristic impedance : Karakteristik empedans. Öz empedans.

Characteristic radiation : Atom elektronlarının yayınladığı kesik enerji tayflı ışınım. Karakteristik radyasyon. Belirgin ışınım. Karakteristik ışınım.

Characteristic root : Latent kökü. Karakteristik kök. Belirgin kök.

 

Characteristic polynomial : Matrisin karakteristik polinomu. Özpolinom. Gizey çokterimlisi. Karakteristik polinom.

İngilizce Characteristic Türkçe anlamı, Characteristic eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Characteristic ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Autochthonal : Orijinal. Asıl yerli. Yerli.

Centerpiece : Sofra ortasındaki süs. Merkezi konumdaki obje. Ortada yer alan süsleme (bir masanın, vb.). En önemli öğe. Rozet. Göbek. Göbek süsü. En önemli parça. Masaya konulan orta süsü.

Quintessential : Özetin özeti ile ilgili. Özlü. En saf. En özlü kısımla ilgili. Mükemmel. Tam. Ta kendisi. Örnek niteliğinde.

Familiarity : Laubalilik. Alışık olmaktan doğan beceriklilik, bk. alışkanlık. Teklifsizlik. İçtenlik. Samimilik. Yatkınlık. Aşinalık. Samimiyet.

Commonalities : Ortak özellik. Müştereklik. Sıradan halk. Ortak özellikler paylaşma. Avam. Ayaktakımı. Ortaklık.

Earmarks : Tüm belirtiler. Kulağını işaretlemek. Damga. Tahsis etmek. Ayırmak.

Significative : Anlamlı. Belirleyici. Manalı. Anlam ifade eden.

Differentia : Ayırt edici vasıf. Farklılık. Biriciklik.

Mannerisms : Üsluba bağlılık. Mannerizm. Kişisel tarz. Kişiye has tavır. Manerizm. Kişiye özgü hareket veya ifade tarzı. Yapmacıklık. Maniyerizm. (bir kimseye özgü) özellik.

Characteristic synonyms : safety feature, sexual characteristic, distinguishing characteristic, attracter, attractive feature, sex characteristic, sex character, special to, representative, attraction, distinguishing feature, intimacy, lineament, personality trait, typical, determinant, harbingers, peculiarity, distinctive property, peculiar to, cachets, arris, essences, attribution, idiosyncracies, badge, characteristics, individuality, individualism, bodement, insignias, peculiar, quality.

Characteristic zıt anlamlı kelimeler, Characteristic kelime anlamı

Atypical : Atipikal. Alışılmamış. Atipik. Değişik. Düzensiz, değişik, değişken, tipik olmayan, herhangi bir grup içerisinde değerlendirilemeyen. Tipik olmayan. Başka.

Uncharacteristic : Karakteristik olmayan. Kendine özgü olmayan. -e özgü olmayan. Tipik olmayan.

Curability : Tedavi edilebilirlik.

Characteristic antonyms : indirectness, curableness, incurableness, incompatibility, incurability, directness, dangerousness, compatibility, safeness.

Characteristic ingilizce tanımı, definition of Characteristic

Characteristic kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Showing the character, or distinctive qualities or traits, of a person or thing. Pertaining to, or serving to constitute, the character. An element of character. That which characterized. Peculiar. Distinctive. A distinguishing trait, quality, or property.