Choir türkçesi Choir nedir

  • Koro üyelerinin yeri.
  • Koroda şarkı söylemek.
  • Kilise korosu.
  • Koro yeri.
  • Koro.

Choir ile ilgili cümleler

English: Ali is a choirboy.
Turkish: Ali genç bir şarkıcı.

English: But not before choir practice.
Turkish: Fakat koro uygulamasından önce değil.

English: How was choir practice?
Turkish: Koro pratiği nasıldı?

English: Singing in a choir is good for the soul.
Turkish: Koroda şarkı söylemek ruh için yararlıdır.

English: We have choir practice every Monday.
Turkish: Bizim her pazartesi koro uygulamamız var.

Choir ingilizcede ne demek, Choir nerede nasıl kullanılır?

Choir master : Koro yönetmeni.

Choir mistress : Bir kilise korosunun bayan şefi.

Choir stalls : Koro yeri.

Red army choir : Kızıl ordu korosu. Eski sovyetler birliği ordusu'nun ünlü şarkı grubu.

Choirboy : Kilise korosunda söyleyen çocuk. Şarkıcı çocuk (kilise). Kilise korosu üyesi çocuk.

Antechoirs : Kilisede koronun önünde bulunan kapalı mekan. Antechoir.

Choiring : Koroda şarkı söylemek. Kilise korosu. Koro.

Choi test : Choi sınaması.

Choi yu test : Choi yu sınaması.

Choirmaster : Koro yönetmeni. Koro yönetkeni.

İngilizce Choir Türkçe anlamı, Choir eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Choir ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Chorused : Proloğu söyleyen kişi. Koro topluluğu. Oyundaki olayları arada açıklayan kişi. Hep bir ağızdan konuşmak. Oyundaki şarkıcı ve dans grubu. Topluca söylemek. Şarkının koro bölümü. Koro halinde söylemek. Revü dans topluluğu.

Chorus : Koro topluluğu. Koro ekibi. Toplu olarak melodili ya da ritimli sözleri söyleyen topluluk. yunancada önce dans edilen yere, sonra da şarkılı dansa ve bir de bunu yapanlara verilen ad. antik tragedyada birbirlerine benzeyen ezgilerde seslerini birbirine uyumlayan ve dramatik olayın kahramanı karşısında onu gözleyen, yorumlayan, değerlendiren, kimi kez de olaya karışan topluluk. koronun bölümleri: parodos (giriş ezgisi-kommos) (yakınma ezgisi-hareketlerle) stasiman (olanları saptama ezgisi) - exodas (çıkış çizgisi). ortaçağda dinsel yapıtlarda ayrı ayrı bölümler arasında anlatım (epik) biçimde korolar vardır. elizabeth tiyatrosunda ya da shakespeare'de koro adlı tek bir oyuncu, çok kez soytarı rolünde. klasik yapıtlarda koro, antik yapıtların etkisi altında yeniden kullanılmıştır. örnek: schiller: "braut von messina" (-messina'lı gelin). Nakarat. Proloğu söyleyen kişi. Oyundaki olayları arada açıklayan kişi. Gitar, tiyatro alanlarında kullanılır. Şarkının koro bölümü. Topluca söylemek. Koro (efekti).

Area : Civar. Bir cismin, uzunluk birimi üstikisi ila ölçülen yüzeyi. Arazi. Bölge. Bir ülkenin km2 ya da mil2 birimiyle belirlenen alan genişliği. Alan, yer, saha. Bodrum girişi. Harekat bölgesi. Yüzölçümü. Bir araştırma evrenini sınırlayan uzamsal ya da yersel kesim.

Choruses : Nakarat. Koro halinde söylenilen bölüm. Revü dans topluluğu. Koro ekibi. Proloğu söyleyen kişi. Korolar. Oyundaki şarkıcı ve dans grubu. Oyundaki olayları arada açıklayan kişi.

 

Choric : Koro gibi. Koroya ait. Koro ile ilgili.

Audition : Herhangi bir tiyatroda oyuncu olarak çalışmak üzere yapılan sınav, ya da tiyatro okuluna oyuncu olmak için yapılan seçme sınavı. Ses sınavı. Duyma. Yetenek denemesi. Ses sınavı yapmak. Eleme. Duyma gücü. Giriş sınavı.

Chancel : Kilisede rahip ve koronun yeri. Mihrap yeri.

Chorussing : Şarkının koro bölümü. Nakarat. Topluca söylemek. Koro topluluğu. Oyundaki olayları arada açıklayan kişi. Oyundaki şarkıcı ve dans grubu. Proloğu söyleyen kişi. Revü dans topluluğu.

Choir synonyms : choiring, choired, choirs, chorister, bema, chorals, choral, choir stalls, choral society, ensemble, choring, chor, sanctuary.

Choir ingilizce tanımı, definition of Choir

Choir kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : A band or organized company of singers, especially in church service.