Chronology türkçesi Chronology nedir

 • Zamanın devirlere ayrılması.
 • Zaman dizin.
 • Kronoloji.
 • Tarihsel olayların zaman açısından sırası.
 • Zamandizi.
 • Cetvel.
 • Zaman dizisi.
 • Zamandizin.
 • Kronolojik liste.
 • Zamanbilimi.
 • Zaman dizini.
 • Zaman ölçüsü üzerinde çalışan ve olayları zaman sıvasına göre veren bilim. gökbilimde, gözlemlere dayanarak zaman ölçeğini saptayan; tutulmaları, gezegenlerle ilgili önemli olayları, yıldızların yerlerini zaman sırasına göre veren dal. „.
 • Zamanbilim.
 • Olayların tarihini araştıran ve sıralayan bilim.
 • Uzay, tarih alanlarında kullanılır.
 • Tarihsel sıralama.

Chronology ingilizcede ne demek, Chronology nerede nasıl kullanılır?

Absolute chronology : Salt çağbilimi. Mutlak kronoloji. Yerbilim oluşlarının yıllarla bekletilmesi.

Geologic chronology : Yerbilimde kullanılan zaman bölümleri. Yer çağbilimi. Yer oluşlarının, birbirlerine göre zaman sırasıyle bölünmesi. Bağıl çağ yerbilimi.

Dendrochronology : Yaş halkaları sayılarak ağaç yaşlarının belirlenmesi bilimi. Ağaçların gövdelerindeki halkalardan giderek yaşlarını saptama yöntemi. Ağaç halka analizi. Dendrokronoloji. Ağaç yaslama. Ağaçların yaşadığı arkeolojik bir alanda ağaç gövdelerindeki yıllık büyüme halkalarına dayanarak tarihleme yapma metodu.

Geochronology : Jeokronoloji. Dünyanın evrimi ile ilgili olarak zaman ölçümü ile uğraşan bilim dalı.

 

Glottochronology : Dil tarihlemesi. Dil tarihlendirmesi. Glotokronoloji.

Chronological table : Kronoloji tablosu.

Chronological age : Takvim yaşı. Bireyin doğum gününden başlayarak, hesaplanan güne dek yaşadığı, yıl, ay ve gün olarak belirlenmiş süre. Kronolojik yaş. Dallık yaşı.

Chronologer : Kronolojide (geçmişteki olayların sırasının doğrusunu bulma ve zamanı periyotlar şeklinde düzenleme bilimi) uzman.

Chronologic : Meydana gelme sıralarına göre düzenlenmiş. Kronoloji ile alakalı. Olayların meydana geldikleri tarihlere göre düzenlenmiş. Kronolojik.

Chronological record : Kronolojik kayıt.

İngilizce Chronology Türkçe anlamı, Chronology eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Chronology ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Straightedges : Çizgilik. Mastar.

Liberal arts : Edebiyat ve beşeri bilimler. Serbest meslekler. Sosyal bilimler. Beşeri ilimler. Temel bilimler.

Straightedge : Mastar. Çizgilik.

Syllabus : Koyak. Öğretmenin bir öğretim yılı süresince ders vermekle yükümlü bulunduğu sınıflarda, program uyarınca belli üniteleri ya da konuları hangi aylarda, yaklaşık olarak ne kadar zamanda işleyeceğini gösteren ve öğretmence hazırlanarak ders yılı başında okul yönetimine verilen çalışma planı. Müfredat bağdarlaması. Yıllık plan. Ders özeti. Öğretim izlencesi. Ders programı. Liste. Müfredat.

 

Tally : Sayı. Etiket. Çetelesini tutmak. Fiş. Sayıların yazıldığı kağıt. Bir alan araştırmasında gözlemci takımın çalıştığı gün ve saatleri ya da herhangi bir işyükünün bölüşümünü gösteren ölçünlü yazım. Çetele kağıdı. Sundurma veya antrepoya boşaltılmadan, aracın üzerinde gümrük işlemlerinin yapılıp, gümrükten çekilen eşyanın mal sahiplerine teslim edilen miktarını gösteren belge.

Scale : Orantılı olmak. Ayarlamak. Tartar. Kazantaşı. Balık pulu. Pul pul olmak. Ölçek. Skala. Terazi gözü. Derece.

Bill : Burun. Dimdik. Alım ve satım işlemlerinde satıcı tarafından düzenlenerek alıcıya verilen, satılan malın miktarını, cinsini, niteliklerini, fiyatını ve dış ticaret söz konusu olduğunda teslim ve ödeme biçimini de gösteren belge. Balta (eski). Afiş. Kuş gagası. İlan etmek. Bono. Denize uzanan kara parçası.

Rule : Dizginlemek. Hükmetmek. Çizmek. Emretmek. Düzeyinde olmak. Usul. Tüzük. Karara varmak. Saltanat sürmek. -e egemen olmak.

Rulers : Çizgi makinesi. Hükümdar. Hakim. Yönetici. Cetveller. İdareci.

Chronology synonyms : humanistic discipline, tabulated form, foot rule, glottochronology, timeline, temporal relation, tallies, measuring rod, ruler, arts, chronologies, humanities, time series.

Chronology ingilizce tanımı, definition of Chronology

Chronology kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The science which treats of measuring time by regular divisions or periods, and which assigns to events or transactions their proper dates.