İdareci nedir, İdareci ne demek

  • Yönetici.
  • İdare eden, hoşgörülü.
  • Becerikli, tutumlu

İdareci hakkında bilgiler

İdareci (Arapça: ͭ إدارة [idāra] ), Müdür ya da yönetici anlamında kullanılır.

Kelimenin etimolojik yapısana bakacak olursak müdür ya da yönetici anlamında kullanıldığı gibi bu kelimelerden farklı olarak bir işi döndürme ve bir işi çevirme anlamında da kullanılmaktadır.

İdareci anlamı, tanımı:

Yönetici : Bir spor dalında takımların hazırlanması, oyuncunun bakımı, çalışma yerinin sağlanması, yapılacak karşılaşmaların planlanması vb. işlerle ilgilenen kimse. Yönetme gücünü elinde bulunduran kişi, yöneten kişi, idareci, menajer.

İdare : İdare kandili veya lambası. Ülke işlerinin yürütülmesi, kamuya ilişkin hizmetlerin bütünü. Yetinme. Bir kurumun işlerini yürüten kurul. Hoş görme, göz yumma. Yönetme, yönetim, çekip çevirme. Tutum. Bir kurum veya kuruluşun yönetildiği yer veya makam.

İdarecilik : İdarecinin yaptığı iş, yöneticilik. İdareci olma durumu.

Hoşgörülü : Hoşgörüsü olan, hoşgörüyle davranan, hoşgörü sahibi, müsamahalı, toleranslı.

Becerikli : Becerisi olan, elinden iş gelen, usta, maharetli, mahir, mahirane.

Tutumlu : Aşırı harcamalardan kaçınan, idareli, muktesit.

Müdür : Yönetmen. İdare eden, yöneten. Başöğretmen.

 

Kelime : Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük.

Etimolojik : Köken bilimsel.

Farklı : Farkı olan, aralarında fark bulunan, değişik, ayrımlı.

Diğer dillerde İdareci anlamı nedir?

İngilizce'de İdareci ne demek? : n. administrator, manager, director, executive, conductor, curator, housekeeper, intendant, manipulator, ruler

Fransızca'da İdareci : administrateur/trice [le][la], dirigeant/e

Almanca'da İdareci : Leiter, Verwalter

Rusça'da İdareci : n. администратор (M), менеджер (M)