Tutumlu nedir, Tutumlu ne demek

Tutumlu; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Aşırı harcamalardan kaçınan, idareli, muktesit

"Tutumlu" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Ayşe hesabını kitabını bilir, tutumlu bir ev kadınıydı." - Halikarnas Balıkçısı

Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı:

Bitlis kenti, Hizan ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Şanlıurfa şehrinde, Şekerli nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

Tutumlu tanımı, anlamı:

Tutum : Para veya herhangi bir şeyi dikkatli kullanma, idare, idareli tüketme, iktisat, tasarruf, ekonomi. Tutulan yol, tavır.

Tutumluluk : Tutumlu olma durumu.

Harcama : Harcamak işi, sarf. Bir şey almak için elden çıkarılan para, gider.

İdare : Yetinme. Tutum. Hoş görme, göz yumma. Yönetme, yönetim, çekip çevirme. Bir kurumun işlerini yürüten kurul. Bir kurum veya kuruluşun yönetildiği yer veya makam. Ülke işlerinin yürütülmesi, kamuya ilişkin hizmetlerin bütünü. İdare kandili veya lambası.

Muktesit : Tutumlu.

Aşırı : Gereğinden fazla olarak, çokça. Bir şeye gereğinden çok fazla bağlanan, önem veren, müfrit, ekstrem. Ötede, ötesinde. Alışılan veya dayanılabilen dereceden çok daha fazla, taşkın. Gereğinden fazla, çok.

İdareli : Tutumlu. İdare etmesini bilen, iyi yöneten. Tutumlu bir biçimde, ekonomik olarak.

 

Tutumluluk çelişkisi : Bir kişinin daha fazla tasarruf yapması kişinin zenginleşmesine yol açarken, toplum olarak tasarrufların artması efektif istemin düşmesine neden olacağından, reel gayrisafî yurtiçi hasılayı ve işlendirmeyi düşüreceği ve buna bağlı olarak toplumun fakirleşmesine yol açacağını ifade eden Keynesyen kuram. krş. iktisadi çelişki

Tutumlu ile ilgili Cümleler

  • O tutumlu hatta pintidir.
  • Biz çok tutumluyuz.
  • İnsanların en zengini tutumlu olandır; en fakiri ise cimri olan.
  • O çok tutumlu ama cimri değil.
  • Ali tutumlu.
  • Ekonomist söylediklerinde tutumlu değildir!
  • Thomas pek tutumlu değil.

Diğer dillerde Tutumlu anlamı nedir?

İngilizce'de Tutumlu ne demek? : adj. thrifty, sparing, saving, prudential, prudent, canny, chary, frugal, provident

adv. carefully

Fransızca'da Tutumlu : économe, ménager/ère, regardant/e, épargnant/e [le][la]

Almanca'da Tutumlu : adj. genau, haushälterisch, ökonomisch, sparsam

Rusça'da Tutumlu : adj. экономный, бережливый, хозяйственный