Tutumluluk nedir, Tutumluluk ne demek

  • Tutumlu olma durumu

İktisat alanındaki kelime anlamı:

Aşırı harcamalardan kaçınarak tasarruflu hareket etme, diğer bir deyişle savurgan olmama.

Bilimsel terim anlamı:

[Bakınız: koyuluk]

Bir ölçeğin, ölçtüğü süreklilik üzerindeki her ana konumu dile getirecek en uygun ya da en az sayıda sınardan oluşmasını öngören ölçekleme kuralı.

İngilizce'de Tutumluluk ne demek? Tutumluluk ingilizcesi nedir?:

thriftiness, minimality in number

Tutumluluk kısaca anlamı, tanımı:

Tutumlu : Aşırı harcamalardan kaçınan, idareli, muktesit.

Tutum : Tutulan yol, tavır. Para veya herhangi bir şeyi dikkatli kullanma, idare, idareli tüketme, iktisat, tasarruf, ekonomi.

Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır.

Olma : Olmak işi.

Tutumluluk çelişkisi : Bir kişinin daha fazla tasarruf yapması kişinin zenginleşmesine yol açarken, toplum olarak tasarrufların artması efektif istemin düşmesine neden olacağından, reel gayrisafî yurtiçi hasılayı ve işlendirmeyi düşüreceği ve buna bağlı olarak toplumun fakirleşmesine yol açacağını ifade eden Keynesyen kuram. krş. iktisadi çelişki

 

Diğer dillerde Tutumluluk anlamı nedir?

İngilizce'de Tutumluluk ne demek? : n. thriftiness, sparingness, thrift, frugality

Almanca'da Tutumluluk : n. Ökonomie

Rusça'da Tutumluluk : n. экономность (F), бережливость (F), хозяйственность (F)