Koyuluk nedir, Koyuluk ne demek

  • Koyu olma durumu

Bilimsel terim anlamı:

tarım: Toprak gereçlerinin birbirlerini karşılıklı olarak çekmeleri ya da başka şeylere yapışmaları duyarlığı; bozulmalara, tapmalara karşı gösterdikleri direnç.

yapıcılı: Betonun donmaya başlamadan önce gösterdiği katılık.

genel uygulayım: Yağlıboya, vernik ve benzeri akmaya karşı gösterdiği direnç.

İngilizce'de Koyuluk ne demek? Koyuluk ingilizcesi nedir?:

tone, consistance, consistency

Koyuluk anlamı, tanımı:

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Koyu : Aşırı (davranış, düşünce vb.). Yoğunluğundan dolayı güç akan, sulu karşıtı. Yazı karakterinin daha belirgin olarak yazılmış biçimi. Rengi açık olmayan, daha belirgin, açık karşıtı. Derin, hararetli.

Olma : Olmak işi.

Koyulukölçer : işleyim: Yağlı boya, vernik vb. nin koyuluğunu ölçen aygıt.

Diğer dillerde Koyuluk anlamı nedir?

İngilizce'de Koyuluk ne demek? : n. darkness, deepness, thickness, consistency, deep, intenseness, intension, intensity, saturation, somberness, sombreness, stiffness

Fransızca'da Koyuluk : consistance [la], épaisseur [la]

Almanca'da Koyuluk : n. Dichtheit, Sattheit

Rusça'da Koyuluk : n. густота (F), консистенция (F)