Minimality in number türkçesi Minimality in number nedir

  • Bir ölçeğin, ölçtüğü süreklilik üzerindeki her ana konumu dile getirecek en uygun ya da en az sayıda sınardan oluşmasını öngören ölçekleme kuralı.
  • [#tutum Tutumluluk].

Minimality in number ingilizcede ne demek, Minimality in number nerede nasıl kullanılır?

Minimality : Minimalite.

In : Dahili. De. Olarak. Da. İktidardaki. Çok moda olan. Halinde. İçine. İçeri. İç.

Number : Bir küme oluşturan nesnelerin ya da birimlerin niceliğini gösteren değer. Müzik parçası. Rakam. Adet. Sayısını sınırlandırmak. Saymak. Numara. Hesaplamak. Sayı. Olmak (belirli bir sayıda).

In number : Sayı itibariyle. Adetçe. Sayıca.

Appear in numbers : Dizi halinde çıkmak. Nüsha olarak çıkmak.

Safety in numbers : Büyük bir gurup içerisinde bulunmak daha emniyetlidir. Sayısal güvenlik. Sayı çokluğunun getirdiği koruma. Birlikten güç doğar.

Superior in number : Sayıca büyük. Sayıca üstün.

There is safety in numbers : Sayıca çok olursak daha güvende oluruz. Birlikten emniyet doğar. Birlikten güç doğar. Birlikten kuvvet doğar.

Limited in number printing : Bir yapıtın belirli bir sayıda ve çok az olarak yayımlanması. Sınırlı çoğaltma.

İngilizce Minimality in number Türkçe anlamı, Minimality in number eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Minimality in number ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Frugality : Kanaatkarlık. Sadelik. Tutum. İdare. Ucuzluk.

Sparingness : Önlem. Tedbir. İdareli kullanma. Tutum.

Frugalities : Sadelik. İdare. Kanaatkarlık.

Economy : İdare. Ekonomi. Örgüt. Tasarruf. Ekonomik jüye. Tutum. Ekonomiklik. Artırım. Ekonomik.

Parsimony : Cimrilik. Eldarlığı. Aşırı tutumluluk. Pintilik. Hasislik.

Savingness : Kurtarılmayı veya kurtuluşu destekleme eğilimi. Tasarruf. Parayı amaçsız şekilde harcamamaya dikkat etme. Biriktiriliyor olma özelliği. Cimrilik. Ekonomik olma özelliği. Pintilik. Muhafaza edilebilirlik. Aşırı şekilde tutumluluk veya tasarruf.

Thrift : Deniz lavantası. Azla yetinme. İdare. Deliotu. Tutum. Ekonomi. Gürlük. Verimlilik. Tasarruf.

Forehandedness : Zenginlik. Gecleğe hazırlıklı olma. Refah. Tedbir. Başarı. İyi kararlar verebilme. Kanaatkarlık. Gönenç. Gelecek için hazır olma.

Tightening the belt : Kemr sıkma. Tutumlu idareli olma. Belkemerini bağlama. Azla yetinme. Ekonomik olma.

Thriftiness : Tutum. Aşırı harcamalardan kaçınarak tasarruflu hareket etme, diğer bir deyişle savurgan olmama. Tasarruf. Azla yetinme.