Executive nedir ne demek

Executive nedir English: A farewell party was held for the executive who was retiring. Turkish: Emekli olan bir yönetici için bir veda partisi d...

 
 
 

Executive agreement nedir ne demek

Executive agreement nedir : Yönetim. İcra. Yürütme. Yetkili. Yönetimsel. Yetki sahibi. İdari. Yürütmeye ilişkin. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Bi...

Executive board nedir ne demek

Executive board nedir : İcra. Yetki sahibi. Yürütücü. Bir topluluğun yönetim işlerini çeviren ve uygulayan kişi. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır...

Executive body nedir ne demek

Executive body nedir : İdari. Yürütmeye ilişkin. Yönetimsel. Yönetici. İdareci. Yönetim. Yönetsel. Yürütücü. Yürütme. Uygulama ile ilgili. Body : Heyet. N...

Executive council nedir ne demek

Executive council nedir English: An executive council was formed to discuss the new proposal. Turkish: Yeni bir öneriyi tartışmak için bir yürütme kurul...

Executive information system nedir ne demek

Executive information system nedir : İdareci. Yürütme. İcra. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Bir topluluğun yönetim işlerini çeviren ve uygulayan kişi. Yöne...

Executive order nedir ne demek

Executive order nedir : Yönetici. Yönetimsel. Yönetsel. Uygulama ile ilgili. Bir topluluğun yönetim işlerini çeviren ve uygulayan kişi. Yürütme. Yürütmeye ...

Executive power nedir ne demek

Executive power nedir : Yönetim. Yürütücü. Yürütmeye ilişkin. Yönetsel. Bir topluluğun yönetim işlerini çeviren ve uygulayan kişi. İcra. Yönetimsel. Bilgis...

Executive report nedir ne demek

Executive report nedir : İdari. Bir topluluğun yönetim işlerini çeviren ve uygulayan kişi. Yetkili. Yürütücü. İdareci. Yönetici. İcrai. Yürütme. Bilgisayar,...

Executive secretary nedir ne demek

Executive secretary nedir : İcra. İdareci. İdari. Bir topluluğun yönetim işlerini çeviren ve uygulayan kişi. Yetki sahibi. Yürütme. Uygulama ile ilgili. Yöneti...

Executive talent nedir ne demek

Executive talent nedir : Yönetimsel. Yönetici. İcrai. Yönetsel. Yetkili. Bir topluluğun yönetim işlerini çeviren ve uygulayan kişi. Yürütücü. Yönetim. Yetki...

Ms dos executive window nedir ne demek

Ms dos executive window nedir : Bayan (evlenmemiş). Yz. Yazma sözcüğünün kısaltılmışı. Hanım. Bayan. Dos : Çeyiz. Cihaz malı. Drahoma. Disk işletim sistemi. Disk o...

Advanced interactive executive nedir ne demek

Advanced interactive executive nedir : İleri derece. Modern. İleri düzeyde. Öncü. İleri. Gelişmiş. İlerlemiş. Yüksek. İleri derecede. Interactive : Etkileşimli. İnterakti...

Chief executive nedir ne demek

Chief executive nedir English: I got acquainted with the chief executive. Turkish: Baş yönetici ile tanıştım. : Başlıca. İdare amiri. Baş. Patron. İlk...

Marketing executive nedir ne demek

Marketing executive nedir : Satış bilimi. Malların iyi ve çok olarak nasıl satılabileceğini araştıran ve bunları uygulayan bilim. Alışveriş yapma. İşletmenin, ...

Top executive nedir ne demek

Top executive nedir : Tepe. Kapamak. Üstünü kapamak. Üst kısmını koparmak (bitkinin). Üstünden geçmek. Tavan. Alt etmek. Baş. -den iyisini yapmak. Execut...

Executives nedir ne demek

Executives nedir executives : Şirket yönetici kadrosu. İşletme yöneticileri. Executive ability : Yönetici yeteneği. İdarecilik yeteneği. İcra yeteneği...

Executive ability nedir ne demek

Executive ability nedir : Yetkili. Yönetsel. Uygulama ile ilgili. İcrai. Yetki sahibi. İdareci. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Yürütücü. Yönetim...

Executive action nedir ne demek

Executive action nedir : Yönetici. İdareci. İdari. Yürütmeye ilişkin. Yetki sahibi. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Yönetsel. Bir topluluğun yön...

Executive authority nedir ne demek

Executive authority nedir : İdari. Yönetimsel. Yönetsel. Bir topluluğun yönetim işlerini çeviren ve uygulayan kişi. Uygulama ile ilgili. Yetkili. Yönetici. İcr...

Executive board chairman nedir ne demek

Executive board chairman nedir : İdareci. Yetki sahibi. Yürütmeye ilişkin. İcrai. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. İdari. Yürütücü. Bir topluluğun yöneti...

Executive committee nedir ne demek

Executive committee nedir : Uygulama ile ilgili. Yürütme. İcra. Bir topluluğun yönetim işlerini çeviren ve uygulayan kişi. Yürütücü. Yönetsel. Yönetimsel. İcra...

Executive expense nedir ne demek

Executive expense nedir : Yönetsel. Yönetici. İcrai. İdareci. İcra. Yönetim. İdari. Yetki sahibi. Yetkili. Yürütme. Expense : Paha. Fiyat. Verme. Harcama. Ma...

Executive officer nedir ne demek

Executive officer nedir : Yönetici. Yürütmeye ilişkin. İcrai. Yönetim. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Bir topluluğun yönetim işlerini çeviren ve...

Executive organ nedir ne demek

Executive organ nedir : Yönetici. İcra. Yönetsel. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Yürütme. Yönetim. Yetkili. Yönetimsel. Bir topluluğun yönetim...

Executive program nedir ne demek

Executive program nedir : Yürütücü. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Yetkili. İdareci. İcrai. Bir topluluğun yönetim işlerini çeviren ve uygulayan...

Executive routine nedir ne demek

Executive routine nedir : Yönetsel. Yürütmeye ilişkin. İdareci. İdari. Yürütme. Yönetim. İcrai. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. İcra. Yürütücü. R...

Executive session nedir ne demek

Executive session nedir : Uygulama ile ilgili. Yetki sahibi. İdari. Yürütücü. Yönetimsel. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. İcrai. Yürütme. İcra. Y...

Chief executive officer nedir ne demek

Chief executive officer nedir : Hukuk, sosyoloji alanlarında kullanılır. Belli başlı. İlkel topluluklarda görülen, çok az kurumlaşmış olan ve gücü kimi kez aşırı b...

Account executive nedir ne demek

Account executive nedir : Avlamak. Karşılığı para ile ölçülen bir değer ve işlemi sayışmanlık yazılıklarına geçirmek, aynı türden olan işlemleri bir araya to...

Business executive nedir ne demek

Business executive nedir : İşletme. İşyeri. Tecim işlerinin uygulanabilmesi amacıyla kurulan çalışma yeri. Ticaret. Şey. Olay. Alım satım. Tecimevi. Konu. Exe...

Communication executive nedir ne demek

Communication executive nedir : Haber. Bir yerden, bir kişiden, bir makineden bir başkasına, herhangi bir ortamdan yararlanarak bilgi gönderme. Kominikasyon. Bağla...

Senior executive nedir ne demek

Senior executive nedir : Son sınıf öğrencisi. Kıdemli kişi. Kıdemli kimse. Son sınıfla ilgili. Yaşça büyük. Daha yaşlı olan kişi. Daha yaşlı. Son sınıfa ait...

Executively nedir ne demek

Executively nedir ability : Bir kişinin bir işi çekip çevirmede gösterdiği yetenek. Yürütme yeteneği. Sevk ve idare yeteneği. İcra yeteneği. Yönetici y...

Business executives nedir ne demek

Business executives nedir : Firma. Faaliyet. İşletme. Olay. İş yazışması. Tecim işlerinin uygulanabilmesi amacıyla kurulan çalışma yeri. Sorun. İşyeri. Görev. ...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim