Executive action türkçesi Executive action nedir

  • İcrai faaliyet.
  • Bir işletmede yapılan yürütme işlemleri.
  • İdarenin faaliyeti.
  • Ekonomi alanında kullanılır.
  • Yürütme çalışması.

Executive action ingilizcede ne demek, Executive action nerede nasıl kullanılır?

Executive : Yönetici. İdareci. İdari. Yürütmeye ilişkin. Yetki sahibi. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Yönetsel. Bir topluluğun yönetim işlerini çeviren ve uygulayan kişi. İcra. Uygulama ile ilgili.

Action : Bir amaç çevresinde örüntülü işlevsel ve karmaşık bir edimler dizgesi. Faaliyet. Eylem. Telli çalgılarda, normalden yüksekliği çalım zorluğuna, normalden alçaklığı ise ses kalitesinde azalmaya neden olan, tel ve klavye arası mesafe. Yapılan şey. İs. Yükselti. Etki. Yangıyla ilgili olaylarda; akyuvarların uygun koşullar altında yapılarındaki miyozin ve aktin gibi kontraksiyonu sağlayan proteinleri vasıtasıyla etkin olarak damarlardan dışarı çıkma hareketi veya bu hareketi gösterebilme gücü, lokomosyon. bir yerden diğer yere gitme hareketi veya bu hareketi gösterebilme gücü. atın bacaklarının hareketi. Hukuk, gitar, sinema, televizyon, tiyatro, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır.

Executive ability : Yürütme yeteneği. Sevk ve idare yeteneği. Bir kişinin bir işi çekip çevirmede gösterdiği yetenek. İdarecilik yeteneği. Yönetici yeteneği. İcra yeteneği.

 

Executive agreement : Yürütücü anlaşma. İcrai anlaşma. Yürütme anlaşması.

Executive authority : İcra kurulu. İcra mercii. Uygulama ve infazdan sorumlu yönetim gücü. İcra eden idare. İcra makamı. Yürütme organı.

Executive board : Başkanlık divanı. İdare heyeti. Yönetim kurulu. İcra heyeti. İdari veya yönetsel otorite. İcra kurulu. Yürütme kurulu. Yetkili otorite. Heyeti idare.

İngilizce Executive action Türkçe anlamı, Executive action eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Executive action ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A priori analysis : A priyori analiz. Öncül çözümleme.

A posteriori criteria : Ardıl ölçüt.

A priori theoretical criteria : Öncül kuramsal ölçüt.

A priori information : Öncül bilgi.

A b model : A-b modeli. Abel-blanchard modeli.

Abc method : Yaklaşık bootstrap güven yöntemi. Abc yöntemi.

A posteriori probability : Ardıl olasılık.

Abel blanchard model : A-b modeli. Abel-blanchard modeli.

A posteriori analysis : A posteriyori analiz. Ardıl çözümleme.

A posteriori information : Ardıl bilgi.

Executive action synonyms : aalens linear regression model, aalen estimator, a level, a priori probability, a error, abadir test.