A posteriori probability türkçesi A posteriori probability nedir

  • Ekonomi alanında kullanılır.
  • Ardıl olasılık.

A posteriori probability ingilizcede ne demek, A posteriori probability nerede nasıl kullanılır?

A : Argonun simgesi. En yüksek not. Atom ağırlığı. Miktar belirtir. Pek iyi. (herhangi) bir. Belirli bir tür veya nitelikteki. Bir. La (müzik terimi). Amperin simgesi.

Posteriori : Deney sonucu elde edilen. Sonradan gelenler. Soncul.

Probability : Bir olayın aynı koşullar altında değişik biçimlerde ortaya çıkması esnasında kaydedilecek uygun öge ve öğeler sayısının tüm öğeler sayısına oranı. İhtimal. Olabilirlik. Biyoloji, ekonomi, fizik, kimya, uzay, veterinerlik alanlarında kullanılır. Gerçekleşen durumlar sayısının gerçekleşebilecek tüm durumlar sayısına oranı; olasılık 1’den küçük bir sayıdır, en çok 1 olabilir. Bir olayın ortaya çıkmasına engel olan başka olaylar bulunması halinde uygun haller sayısının mümkün haller sayısına oranı, bu oran o ile 1 sayısı arasında değişir; sıfır olursa hiç olmayacak, 1 olursa kesinlikle olacaktır. Sayıtımsal olayların, bir sonucu ortalama yüzde kaç kez vereceğini bildiren sayı. Bir olayın belli bir biçimde gerçekleşme kazanışı ya da payı gerçekleşmesi beklenen olaylardan, paydası tüm olanaklı durumlardan oluşmuş bir oranla ya da bölümle dile getirilebilen beklenti düzeyi. Olasılık. Probabilite.

 

A posteriori : Emrivaki. Doğmasına neden olan. Nedenini etkileyen. Sonuçtan yola çıkarak sebebi bulma. Hadiseden sonra. Sonsal. Tümevarımsal. Artçıl. Bilinen sebeplerden kaynaklanan. Endüksiyon kullanılan.

A posteriori analysis : Ardıl çözümleme. A posteriyori analiz.

A posteriori criteria : Ardıl ölçüt.

A posteriori knowledge : A posteriyori bilgi.

A posteriori distribution : Sonsal dağılım.

A priori and a posteriori : Bir mesele nasıl veya hangi temeller üzerinde anlaşılır hale gelebilir (öncül ve soncul).

Maximum a posteriori procedure : Map yordamı. Ençok sonsal yordam.

İngilizce A posteriori probability Türkçe anlamı, A posteriori probability eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak A posteriori probability ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A priori theoretical criteria : Öncül kuramsal ölçüt.

Abadir test : Abadir sınaması.

Abc method : Yaklaşık bootstrap güven yöntemi. Abc yöntemi.

Aalen estimator : Aalen tahmincisi.

A b model : Abel-blanchard modeli. A-b modeli.

A priori probability : Öncül olasılık.

A level : Lise bitirme sınavı (ingiliz ingilizcesi). A-düzeyi.

A posteriori analysis : Ardıl çözümleme. A posteriyori analiz.

A error : A-hatası.

A posteriori criteria : Ardıl ölçüt.

A posteriori probability synonyms : a priori analysis, abel blanchard model, aalens linear regression model, a priori information, a posteriori information.